Pressmeddelande -

LO överklagar till Högsta Domstolen. Arbetsdomstolens beslut i Lavalmålet är orimligt.

Trots att de båda fackförbunden Byggnads och Elektrikerna helt följde svensk lag när de satte det lettiska bolaget Laval i blockad, dömdes de av Arbetsdomstolen (AD) att betala skadestånd. En sådan rättsosäkerhet är orimlig anser LO som idag har begärt att Högsta Domstolen (HD) river upp AD:s dom.
– AD:s dom är särskilt märklig eftersom domstolen i sitt första beslut i målet godkände stridsåtgärderna. Att AD därefter kommer fram till att den hade fel är en sak men att dessutom tycka att facken då ska betala skadestånd blir absurt. Arbetsdomstolens dom har heller inget stöd i EU-rätten. Det finns ingen dom från EU-domstolen som innebär att enskilda eller fackföreningar ska betala skadestånd när man följt landets lagar, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Arbetsdomstolen påstår i sin dom att EU-domstolen i sitt förhandsavgörande skulle ha kommit fram till att stridsåtgärderna utgjorde ett ”allvarligt fördragsbrott” och att stridsåtgärderna ”inte var proportionerliga”. AD lägger stor vikt vid detta och det får en avgörande betydelse för det beslut som AD sedan väljer att fatta. Problemet är bara att detta inte alls framgår av förhandsavgörandet från EU-domstolen.

– Att Arbetsdomstolen inte redogör för EU-domstolens dom på ett korrekt sätt är allvarligt, men särskilt allvarligt blir det när dessa påståenden tillmäts en avgörande betydelse för den slutliga domen.

– LO har alltid ställt höga krav på AD och anser att det är en väl fungerande domstol. Den åtnjuter ett stort förtroende när det gäller hanterandet av komplicerade tvister på arbetsmarknaden. Men ibland blir det fel. Och fel måste rättas till. Det här är ett sådant fall. I en rättsstat måste alla kunna ställa krav på rättens förutsebarhet. Därför begär LO nu av Högsta Domstolen att den river upp ADs dom.

För mer information kontakta LOs pressinformation.

Ämnen

  • Fackligt