Pressmeddelande -

LO om 2003 års lönestatistik: Kvinnors löner ökade mer än männens

Kvinnors löner ökade med i genomsnitt 3,9 procent under 2003. Under samma period var motsvarande ökning för männen 3,3 procent. Inom vissa sektorer var kvinnors löneökning också större räknat i kronor. Det skriver LO i Lönerapport 2004 ? Löner och löneutveckling år 1993-2003. ? Det är en positiv förändring för kvinnolönerna som helhet. Att kvinnors löneökning inom vissa sektorer också var högre räknat i kronor, visar att vi har nått en viss framgång i kampen för mer jämställda löner, säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson. Enligt LOs rapport så ökade lönerna mer också räknat i kronor för kvinnor bland arbetare inom offentlig sektor. Detta gäller också för tjänstemannagruppen inom privat sektor. Det har inte skett tidigare under den tioårsperiod som lönerapporten omfattar. Samtidigt pekar rapporten på att det fortfarande finns stora löneskillnader mellan män och kvinnor. Kvinnor som grupp har i genomsnitt 82 procent av den lön som gruppen män har. ? Det är nu viktigt att vi från facklig sida håller fast vid vår strategi och fortsätter vårt arbete med att uppnå jämställda löner, säger Erland Olauson. Rapporten har också jämfört löneutvecklingen mellan arbetare och tjänstemän och konstaterar att löneökningarna under 2003 medförde en ovanligt liten skillnad mellan arbetare och tjänstemän, 3,7 respektive 3,8 procent. Under de tidigare fem åren har löneutfallet visat att tjänstemännen inte bara fått mer i kronor, de har också fått en mycket högre procentuell löneökning. Sedan 1994 har arbetarnas löner ökat med 40 procent och tjänstemännens med 47 procent. I kronor motsvara det en ökning av månadslönen med 5 100 kronor för arbetare och 8 200 för tjänstemännen, vilket ger en ökning av lönegapet mellan arbetare och tjänstemän på 3 100 mellan 1994 och 2003. För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik