Pressmeddelande -

LO-rapporten "Trender i arbetsmiljö 2007 - klass & kön" Arbetsmiljön blir allt sämre för LOs kvinnor

LO-rapporten "Trender i arbetsmiljö 2007 - klass & kön" som presenterades den 19 november visar att arbetsmiljön har blivit sämre på hela arbetsmarknaden men den allra sämsta utvecklingen har arbetarkvinnor inom service och handel. Dessa kvinnor har dessutom sämst tillgång till företagshälsovården.
- Sammantaget växer det fram en skrämmande bild, säger Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande.

Många av LO-förbundens medlemmar står, går, lyfter, bär och drar under i stort sett hela arbetspasset. Andra har hårt styrt arbete och sitter hela dagen i till exempel kassor eller fordon. Arbetet är ofta så intensivt att många har svårt att ta en kort paus under arbetet. Tre av fyra kvinnliga arbetare inom offentlig sektor och i privat service har små möjligheter att ta en kort "pratpaus".

Den grupp som har ont i axlar eller armar varje vecka har sakta ökat i omfattning, bland så gott som alla grupper sedan 1991.
- Det visar att vi måste ha en sjukförsäkring som tillåter människor att vara sjuka. Det behövs också stora insatser på rehabiliteringsområdet, säger Ulla Lindqvist.

Att få arbeta dagtid på vardagar är en klassfråga. Bara en av tre kvinnliga arbetare jobbar enbart vardagar på dagtid. Bland tjänstemän arbetar fyra av fem endast vardagar på dagtid.
- Hela servicebranschen bära upp av kvinnor som har osäkra anställningsförhållanden och som arbetar, kvällar, nätter och helger, konstaterar Ulla Lindqvist.

Även ensamarbetet har ökat Riskerna ökar vid arbete på udda tider. Arbetare inom offentlig sektor är mest utsatta för hot och våld.
- Utvecklingen mot mer ensamarbete har fortgått utan något omfattande ifrågasättande. Vi tycker inte att det är självklart att man ska arbeta ensam på kvällar och nätter i till exempel butiker och bensionstationer. Med tanke på de många risker som är förknippade med ensamarbete måste samhället ha en mer restriktiv hållning till ensamarbete, säger Ulla Lindqvist.

För ytterligare information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik