Pressmeddelande -

LOs avtalssekreterare Erland Olauson om riksdagsbeslutet att förstärka anställningsskyddet för visstidsanställda och föräldralediga: - Äntligen kan det bli tryggare på jobbet.

Än är det dock för tidigt att ta ut segern för löntagarna. De borgerliga har redan lovat att riva upp beslutet om de vinner valet. Låt oss därför se till att anställningstryggheten blir en av valets viktigaste frågor, säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson i en kommentar. - Det känns mycket bra att en riksdagsmajoritet nu har valt sida för att stärka de anställdas trygghet. Det är oacceptabelt att människor inte ska kunna skapa sig en stabil vardag på grund av de otrygga anställningarna. Sådana anställningsvillkor som gör det svårt eller omöjligt att teckna hyreskontrakt, telefonabonnemang eller ta ett banklån. - Beslutet är också ett viktigt ställningstagande i den meningen att man inte fallit till föga för den skrämselkampanj som bland annat Svenskt Näringsliv bedrivit mot förslaget. En kampanj som försökt förmedla en bild av att lagen omöjliggör säsongsanställningar, vilket är helt osant. - Detta är ett av regeringens och samarbetspartiernas viktigaste beslut under mandat­perioden. Lagen innebär att tryggheten ökar ju mer man arbetar hos samma ar­betsgivare. Det är en rättvis och viktig princip. Lagen innebär en förenkling av reglerna om visstidsanställningar som gynnar både seriösa arbetsgivare och arbetstagare. Den innebär att anställnings­skyddet ökar ju mer man arbetar åt en och samma arbetsgivare. En arbetsgivare behö­ver i framtiden inte ange skälen för en visstidsanställning men arbetstagaren får före­trädesrätt till ny anställning redan efter 6 månader och anställningen övergår automa­tiskt i en tillsvidareanställning om den varar längre än 14 månader. Detsamma gäller om arbetstagarens sammanlagda anställningstid inom en femårsperiod uppnår de an­givna tidsgränserna. Lagförslaget innebär dessutom att gravida och föräldralediga får ett starkare skydd. Under 1990-talet fördubblades antalet visstidsanställda. Samtidigt tillkom mängder av anställningsformer som gjort arbetslivet otryg­gare. Idag finns inte mindre än elva olika former för visstidsanställ­ningar. Drygt 525 000 människor har idag ett jobb med tidsbegrän­sade otrygga anställningar. Värst är situationen för kvinnor, unga och arbetstagare med utländsk bakgrund. För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik