Pressmeddelande -

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin: - Arbetslösheten riskerar att fastna på en hög nivå

Den dominerande åtgärden i regeringens arbetsmarknadspolitik är jobb- och utvecklingsgarantin. Aktiviteterna har hittills mest handlat om kartläggning och förberedande åtgärder. Deltagarna erbjuds i relativt liten utsträckning anställningsstöd och praktik och än mindre utbildning. Nästan 60 procent av deltagarna uppgav våren 2009 att de inte hade haft någon aktivitet alls inom jobb- och utvecklingsgarantin den senaste veckan.

Det framgår av rapporten Arbetsmarknadspolitik för att motverka långa arbetslöshetstider som Åsa Sohlman idag presenterade på LOs seminarium; Vad gör vi åt långtidsarbetslösheten.

– Den snabbt stigande långtidsarbetslösheten riskerar att få varaktiga konsekvenser. Även i en kommande högkonjunktur kan arbetslösheten bli kvar på en alldeles för hög nivå om vi i nuläget inte vidtar de åtgärder som krävs, sa LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till rapporten.

Regeringens arbetsmarknadspolitik fokuserar på jobbsökande aktiviteter. Samtidigt befinner sig Sverige i en situation där det helt enkelt inte finns jobb till alla dem som vill arbeta. Dagens arbetsmarknadspolitik innebär dessutom att det tar lång tid innan en arbetssökande får tillgång till ett arbetsmarknadspolitiskt program. När det väl blir aktuellt är det alldeles för få som får tillgång till de effektiva programmen.

– Regeringens arbetsmarknadspolitik är otillräcklig. Nu borde regeringen satsa på ett kunskapslyft som ger möjlighet till såväl praktik som utbildning. Det skulle riktas till både arbetslösa och dem som riskerar att slås ut från arbetsmarknaden på grund av otillräcklig kompetens. Långtidsarbetslösa skulle erbjudas den praktik eller utbildning som gör att de lättare kommer in på arbetsmarknaden, säger Wanja Lundby-Wedin

För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Fackligt