Pressmeddelande -

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i tal på Grafikernas kongress - Ingen kan försäkra sig mot arbetslöshet

- Lägre ersättning från a-kassan och högre avgifter till densamma, så vill moderaterna dubbelbestraffa de arbetslösa. Men varför denna hetsjakt på arbetslösa som inte själva har valt att bli utan jobb? Det frågade Wanja Lundby-Wedin när hon idag talade på Grafikernas kongress i Linköping. - Som enskild individ kan man inte försäkra sig om att alltid ha en anställning. Det finns alltid en risk att bli arbetslös. Däremot kan man genom a-kassan försäkra sig om att inte bli utan inkomst medan man söker ett nytt arbete. Den tryggheten vill människor ha och därför är också nio av tio personer på arbetsmarknaden med i a-kassan. Så varför ska man som moderaterna föreslår, försämra situationen ytterligare för personer som oförskyllt har blivit utan anställning? - Vi vet att en sänkt a-kassa skapar en arbetsmarknad där låglönejobben återinförs, jobb man inte kan leva på. Hur stämmer detta överens med den moderata devisen ?man ska kunna leva på sin lön?? - De moderata idéerna om att försämra socialförsäkringarna syftar inte till att ge fler människor tillträde till en modern arbetsmarknad med bra löner. Syftet är att öppna för en låglönemarknad. Vi kan aldrig konkurrera med låga löner utan måste konkurrera med kunskap och kompetens. För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik