Pressmeddelande -

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin: Lissabonfördraget är bra men otillräckligt.

- Jag välkomnar att den svenska Riksdagen sagt ja till Lissabonfördraget. Ett ja som gör de fackliga rättigheterna bindande i EU:s fördrag. Det ställer dock krav på såväl europeisk som nationell politisk handling. Regeringens nonchalans över fackets befogade krav att låta Stråthutredningen presentera sitt förslag innan riksdagen beslutar om Lissabonfördraget, var både onödigt och provocerande, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.


I Sverige har LO-kongressen ställt sig bakom det nya fördraget. Men LO-kongressen uttalade också att den så kallade Stråthutredningen skulle presenteras före Riksdagens beslut om Lissabonfördraget, det har dock statsministern förhindrat. Den borgerliga regeringen har använt antagandet av fördraget i inrikespolitiska syften, men försöket att splittra arbetarrörelsen har misslyckats.

När arbetet med det nya fördraget inleddes, var syftet att stärka EU:s förankring bland medborgarna. Klyftan mellan EU och dess medborgare har inte minskat. Den svenska och andra borgerliga regeringars agerande i EU har tvärtom bidragit till att avståndet mellan medborgarna och EU ökat, samtidigt som EU är i en förtroendekris efter EG-domstolens beslut i Laval-, Viking-, Rüffert- och Luxemburgmålen.

- Ett tungt ansvar vilar nu på den borgerliga regeringen. Den måste anstränga sig för att garantera att förhandlingsrätten, strejkrätten och kollektivavtalen får en starkare ställning i förhållande till den fria rörligheten genom ett socialt protokoll. Den måste stödja en revidering av utstationeringsdirektivet och dessutom måste regeringen på grundval av Stråthutredningens förslag lägga en proposition som säkerställer den svenska modellen. Tyvärr finns det anledning att betvivla att regeringen kommer att göra allt detta.

Nu blickar LO framåt. I juni ska ett nytt europaparlament väljas. För LO är det avgörande att vi får ett parlament som har ett tydligt politiskt mandat att kräva en kommission som stödjer en revidering av utstationeringsdirektivet och antagandet av ett socialt protokoll. Det skulle stärka demokratin i EU och möjliggöra förändringar av EU genom demokratiska och direkta val.

För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik