Pressmeddelande -

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om obligatorisk a-kassa - En bra a-kassa behöver inte tvinga till sig medlemmar

- Ökade kostnader och sämre villkor har gjort att nära en halv miljon löntagare har lämnat A-kassorna. Istället för att tvinga in människor i en försäkring borde den göras mer attraktiv. En väl fungerande a-kassa kommer att locka medlemmar till sig. Det säger Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till den utredning som idag presenterar förslag till en obligatorisk a-kassa.

Utredningen bygger på att de fackliga a-kassorna ska finnas kvar men att reglerna ändras så de som inte frivilligt har valt att bli medlemmar nu tvingas in i försäkringen.

- Vi är övertygade om att det går att bygga vidare på den frivilliga modell vi har genom att sänka trösklarna, höja taken och kraftigt sänka avgiften. Då kommer alla som vill ha råd att vara med och få en försäkring som de behöver, säger Wanja Lundby-Wedin.

- Ett obligatorium leder till att grupper som inte kan eller vill utnyttja försäkringen får betala en dyr avgift för den. Det är bättre att bygga vidare på vårt nuvarande system med frivillighet, säger Wanja Lundby-Wedin.

LO är kritiska till regeringens syn på arbetslöshetsförsäkringen. Försäkringen har en viktig uppgift att fylla för den som är arbetslös men den har också till uppgift att förhindra lönedumpning. En väl fungerande försäkring är därmed ett viktigt instrument i den svenska modellen.

För mer information kontakta LOs pressinformation

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm