Pressmeddelande -

LOs tredje vice ordförande Leif Håkansson om försvarspropositionen: - Rätt politik att banta försvaret

- Eftersom vårt försvarsbehov har ändrats är det naturligt att regeringen nu reformerar försvaret för att bättre passa framtidens behov. Detta innebär samtidigt att många välutbildade och kompetenta personer tvingas sluta sin anställning inom försvaret. Regeringen måste därför skapa förutsättningar för att denna kompetens också kan tillvaratas i framtiden, säger Leif Håkansson. - Vi utgår från att regeringen tar sitt ansvar för att befintliga näringslivsstrukturer stärks och att infrastrukturen, grunden för den regionala utvecklingen, inte skadas på de orter som drabbas av förbandsnedläggningar. Dessutom bör regeringen tillse att nya möjligheter ges för att utveckla det lokala och regionala näringslivet. Ett bantat försvar innebär också att efterfrågan på försvarsindustrins produkter minskar. I förlängningen leder detta till att innovationerna inom försvarsindustrin blir färre. Svensk försvarsindustri har genom forsknings- och utvecklingsarbete betytt mycket för den civila svenska industrin genom att i hög grad ha bidragit med innovativa produkter som krockkuddar för bilar, utvecklingen av radarövervakningssystem och tillämpningen av nya material. - Säkerligen kan delar av försvarsindustrin i framtiden medverka med nya innovativa produkter inom en rad områden som exempelvis miljöövervakning och utvecklade säkerhetssystem. Men regeringen måste nu ta ett större ansvar för att den tillämpade tekniska forskningen inte avstannar, så att Sverige också i fortsättningen kan ha en hög teknisk utveckling. För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik