Pressmeddelande -

LOs vice ordförande: Gör om sjukförsäkringen från grunden

Idag backar regeringen ännu en gång och ändrar reglerna för dem som utförsäkrats från sjukförsäkringen. Samtidigt presenterar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan siffror som visar att hundratals människor fallit ur trygghetssystemen på grund av regeringens förändringar av försäkringen. Det är hög tid att regeringen erkänner sitt misslyckande och gör om sjukförsäkringen från grunden, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist.

– Först efter att media rapporterat om hur utförsäkrade som fortfarande har en anställning drabbats av den så kallade 150-dagarsregeln i sjukförsäkringen backar regeringen och ändrar villkoren. Detta visar mer än något annat hur illa genomtänkt regeringens reform av sjukförsäkringen är. Om regeringen hade lyssnat till de många remissinstanser som varnade för effekterna av den nya tuffa sjukförsäkringen hade man inte behövt lappa och laga på det sätt man nu gör, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har idag presenterat uppgifter om hur det gått för de cirka 15 000 personer som knuffades ur sjukförsäkringen vid årsskiftet. Rapporten visar att ungefär en tredjedel av de utförsäkrade är för sjuka för att kunna jobba eller söka jobb och återvänder till sjukförsäkringen.

– Det är mycket viktigt att det nu satsas resurser för att den grupp som är kvar hos Arbetsförmedlingen ska ha en chans på en arbetsmarknad där arbetslösheten är hög och konkurrensen om jobben hård, säger Ulla Lindqvist.

– Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens statistik visar att nästan 600 personer lämnat Arbetsförmedlingen av annan orsak än arbete, vi vet alltså inte var de tar vägen. Detta som sker är inte vad vi menar med ett välfärdssamhälle, säger Ulla Lindqvist.

– LO kräver att sjukförsäkringen görs om från grunden. Vi behöver en sjukförsäkring som är trygg, rättvis och rättssäker. Ett första steg på vägen är att slopa de oflexibla tidsgränserna i rehabiliteringskedjan och ettårsgränsen för sjukpenningen. Alla sjukpenningärenden borde prövas individuellt och man måste ta hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet, säger Ulla Lindqvist.

Ämnen

  • Fackligt