Pressmeddelande -

Många onödiga luckor i de nya reglerna för arbetskraftsinvandring

Migrantarbetarnas ställning på svensk arbetsmarknad hade varit mycket bättre om regeringen hade tagit hänsyn till de förslag som LO har framfört. Den nya lag om arbetskraftsinvandring som riksdagen beslutar om idag, ger oseriösa arbetsgivare möjlighet att utnyttja migrantarbetares utsatta läge på ett sätt som enkelt hade kunnat förhindras om regeringen hade velat. Det menar Monika Arvidsson, LO-ekonom med ansvar för migrationspolitiska frågor.

- LO har i flera sammanhang framfört att det vore rimligt att införa juridiskt bindande arbetserbjudanden. Idag kan ett anställningsavtal visas upp för tillståndgivande myndighet och ett helt annat gälla i praktiken. LO anser också att arbetsgivare som missbrukar migrantarbetares utsatta läge rimligen borde kunna bötfällas, säger Monika Arvidsson.

Den nya lagen har enligt regeringen tillkommit för att förhindra bristen på arbetskraft. LO delar uppfattningen att det kan behövas arbetskraftsinvandring för att åtgärda bristen på arbetskraft, men är kritisk till att den nya lagen förändrar reglerna för hur arbetskraftsbrist ska bedömas.

Hittills har vi haft en så kallad efterfrågebestämd modell där vakanser tillsätts med arbetstagare från tredje land när ingen arbetstagare inom EU är lämplig att ta jobbet. Med den nya lagen får vi en utbudsbestämd modell där varje arbetsgivare själv får bedöma huruvida det råder brist på arbetskraft.

- Det är inte troligt att en enskild arbetsgivare har överblick nog för att kunna göra en objektiv bedömning av detta. Risken med subjektiva bedömningar av utbud av arbetskraft är att urvalet görs efter lägst lönenivå istället för bäst kompetens. Om en arbetsgivare vet att det finns arbetssökande i närområdet men tycker att dessa är för dyra, kan han eller hon definiera bristen som brist på tillräckligt billig arbetskraft, säger Monika Arvidsson.

LO är dock positiv till att den nya lagen ger arbetstagare från tredje land rätt till längre tillståndsperioder.

- Det ökar individens trygghet och ger bättre möjligheter att planera sin framtid. Det gör också Sverige mer attraktivt för migranter. För att göra Sverige än mer attraktivt för migranter borde regeringen också leverera betydligt bättre rättigheter för arbetstagarna, säger Monika Arvidsson.


För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Politik