Pressmeddelande -

Ny rapport från LO: Vad har hänt med den aktiva arbetsmarknadspolitiken?

En ensidig fokusering på arbetskraftsutbudet har varit kännetecknande för den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik. Den har i huvudsak koncentrerats kring ett fåtal arbetsmarknadspolitiska åtgärder och program såsom Jobb- och utvecklingsgaranti, Jobbgaranti för ungdomar, Instegsjobb, Nystartsjobb, och Lyft.
Det skriver LO i rapporten som går igenom regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder sedan 2006.

Politiken har också inneburit att Arbetsförmedlingens uppgifter har förändrats. Med nuvarande fokus på de så kallade garantierna har Arbetsförmedlingens arbete i större utsträckning flyttats bakåt i arbetslöshetsperioderna istället för att ligga på tidiga insatser.

– Det som åtminstone tidigare betraktades som Arbetsförmedlingens kärnverksamhet - vägledning och stöd i jobbsökande som erbjöds alla arbetslösa - klassas numer till stor del som arbetsmarknadspolitiska program. Det innebär att personer som tidigare räknades som öppet arbetslösa nu ”döljs” i program trots att innehållet är i stort sett detsamma som i arbetsförmedlande kärnverksamhet, säger Madeléne Syrén utredare på LO.

En annan framträdande del av regeringens arbetsmarknadspolitik har varit att lösa arbetslöshetsproblemet med förbättrad matchning och utökad sökning av arbete.

– Trots att arbetsutbudet har ökat så är det tveksamt om ett ökat fokus på matchning har lett till önskvärt resultat. Många rekryteringar misslyckas fortfarande på grund av att arbetsgivarna inte får rätt personer. Ett troligt skäl är att de sökande saknar den kompetens som efterfrågas. Det understryker i så fall behovet av en mer ambitiös arbetsmarknadspolitik som är inriktad på vidareutbildning och kompetensförbättring, säger Madeléne Syrén.

I rapporten framgår att antalet platser i de arbetsmarknadspolitiska programmen sjönk under mandatperiodens början för att dramatiskt öka igen 2008. Ökningen har dock framförallt ägt rum inom garantierna. Platser i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är utbildande och kompetenshöjande såsom arbetsmarknadsutbildningar har i stället minskat kraftigt.

Rapporten bifogas nedan i sin helhet.

För mer information kontakta LOs pressinformation

Ämnen

  • Fackligt