Pressmeddelande -

Ökat internationellt samarbete avgörande i kampen mot människohandel och prostitution

LO-kongressen anser att alla former av prostitution är fråga om sexuellt våld oavsett om man genom människohandel luras in i slavarbete eller om de prostituerade på grund av sin livssituation tvingas till denna verksamhet. Bekämpandet av fattigdom blir därför primärt också i kampen mot människohandel. Kommunal Norrbotten tar i motion 17.01 upp frågan om människohandel och så kallade trafficing och kräver att LO tar uttryckligt avstånd, tar upp frågan på internationell nivå samt ordnar erfarenhetsutbyten. LO-kongressen bifaller motionen från Kommunal. LO agerar redan nu mot människohandel i internationella fackliga sammanhang. Vårt fortsatta agerande skall i huvudsak kanaliseras genom EFS och FFI men även genom Östersjösamarbetet och ILO. Människohandeln i alla dess former innebär någon form av tvångsarbete, slavarbete, barnarbete och handel med kvinnor som tvingas prostituera sig. Det måste också finnas en efterfrågan för köp av sexuella tjänster för att prostitution ska uppstå. Det måste finnas arbetsgivare som är beredda att använda sig av tvångsarbete och barnarbete för att den typen av arbete ska finnas. Utöver bekämpandet av fattigdom måste därför arbetet koncentreras på såväl de som bedriver människohandel som på dem som utnyttjar prostituerade eller använder barn- eller tvångsarbete. Dagordningspunkten finns i kongresshandlingarna: Dagordningspunkt 17 - Internationellt ? Globala frågor Motion 17.01

Ämnen

  • Politik