Pressmeddelande -

Presskonferens 19/11: LO presenterare rapporten "Trender i arbetsmiljö 2007 - klass & kön"

Rapporten innehåller trender för hela arbetsmarknaden från 1990-talet och framåt och baseras på Statistiska centralbyråns (SCBs) arbetskraftsundersökningar (AKU).

Tid: Onsdagen den 19 november, klockan 10.00
Plats: Inforum, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm
Medverkande: Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande
Sten Gellerstedt, utredare

Mer information ges av LOs pressinformation.

Välkomna!

Ämnen

  • Arbetsliv

Relaterade event