Pressmeddelande -

Starkt missnöje med ökande klyftor

Det finns ett starkt missnöje bland väljarna med de ökande inkomstklyftorna i Sverige. Tre av fyra väljare vill att politikerna ska försöka minska klyftorna mellan människor. Det visar en rapport som tagits fram av Kalla Sverige, LO och LO-förbundens gemensamma projekt för att belysa effekterna av regeringens politik.

En opinionsundersökning som Synovate genomfört på uppdrag av Kalla Sverige visar att många väljare tycker att klyftorna i samhället är för stora. 1 000 personer har svarat på frågor. Nästan sju av tio anser att klyftorna i Sverige är ganska eller mycket stora.

Bland Socialdemokraternas sympatisörer anser 85 procent att klyftorna är ganska eller mycket stora medan fyra av tio som sympatiserar med Moderaterna anser att klyftorna är ganska eller mycket stora. Bland borgerliga väljare utmärker sig Kristdemokraternas sympatisörer, de anser i högre utsträckning än andra borgerliga sympatisörer att klyftorna är ganska eller mycket stora.

Undersökningen visar även att en majoritet anser att klyftorna har ökat. Sex av tio anser att klyftorna har ökat under de senaste åren. Samtidigt anser endast en av tjugo att klyftorna har minskat. Sex av tio män och nästan sju av tio kvinnor anser att klyftorna är ett mycket eller ganska stort samhällsproblem. Knappt två av tio tycker att klyftorna mellan människor varken är ett stort eller ett litet problem

75 procent vill att politikerna ska försöka minska klyftorna mellan människor. En klar majoritet bland såväl rödgröna sympatisörer som alliansväljare tycker att politikerna ska minska klyftorna. Kristdemokraternas sympatisörer vill i högre utsträckning än övriga borgerliga sympatisörer minska klyftorna i samhället. Oavsett partitillhörighet är det en mycket liten andel som tycker att politikerna bör öka klyftorna mellan människor.

Hela undersökningen går att ladda ned på LOs hemsida.

För mer information kontakta LOs pressinformation: 08-24 49 59.

Ämnen

  • Fackligt