Pressmeddelande -

Stort fackligt interesse bland LO-medlemmar i storstäderna trots lägre organisationsgrad

Organisationsgraden är lägre i storstäderna än i övriga landet sedan lång tid tillbaka. Lägst är organisationsgraden i Stockholm. Trots det är det fackliga intresset större bland LO-medlemmar i storstäderna. Desamma gäller intresset att åta sig fackliga uppdrag. Många kan tänka sig att bli medlemmar även bland icke fackligt anslutna arbetare i storstäderna. Det framgår av den sjätte rapporten i serien ”Röster om facket och jobbet”. Drygt 5000 personer har intervjuats om synen på facket och det fackliga medlemskapet. I rapporten beskrivs hur svaren skiljer sig mellan arbetare i storstäder och arbetare i övriga landet. De två vanligaste skälen att inte vara med i facket - medlemsavgiftens storlek och tveksamhet till nyttan av att vara med – gäller i såväl storstad som övriga landet. Bland arbetare under 30 år i storstäderna svarar så många som var tionde att de inte är med för att de inte har blivit tillfrågade. Storstadsborna svarar inte att de avstår från medlemskap ”av principiella skäl”. -Det är oerhört viktigt att vi från fackligt håll blir bättre på att tydliggöra mervärdet i det fackliga medlemskapet och fortsätter att driva på för bättre arbetsvillkor för att öka organisationsgraden, säger Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande. Ungefär hälften av dem som inte är fackligt anslutna kan tänka sig att gå med i facket. Andelen är något högre i Göteborg och Malmö och lägre i Stockholm, jämfört med övriga landet. Positivt är att det fackliga intresset är stort bland medlemmarna i storstäderna. Det fackliga intresset är till och med större i storstäderna än i övriga landet, enligt medlemmarnas egen bedömning. Det finns också ett stort intresse att åta sig fackliga uppdrag i storstäderna. -Att så många av de tillfrågade som idag inte är medlemmar i facket kan tänka sig bli det i framtiden är glädjande och det känns bra att det finns många som vill engagera sig och åta sig fackliga uppdrag. Vi måste synas mer och samtala med fler ute på arbetsplatserna. Det är inte minst viktigt nu när den nya regeringen gjort det dyrare att vara medlem i facket och a-kassan. Några enkla och entydiga förklaringar till de regionala skillnaderna i organisationsgrad är svåra att hitta. Strukturella skillnader finns, som branschsammansättning och fördelningen av de anställda på arbetare och tjänstemän. Privat servicesektor är störst i storstäderna samtidigt som tjänstmannajobb är vanligare i storstäderna än i övriga landet. Andelen av de anställda som arbetar som tjänstemän är högst i Stockholm. Även tjänstemannajobb bland LO-medlemmar är vanligare i storstäderna. Var tionde LO-medlem i Stockholm anser sig vara tjänsteman, vilket är mer än tre gånger vanligare än i övriga Sverige (exkl storstäderna). Arbetare som inte är med i facket känner sig som tjänstemän i högre grad än arbetare som också är LO-medlemmar. Ann Larsson Pressekreterare, LO 105 53 STOCKHOLM Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08

Ämnen

  • Fackligt

Regioner

  • Stockholm