Gå direkt till innehåll
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Pressmeddelande -

Nyhetsbrev Februari 2024

Verksamhetsledaren har ordet

Februari månad och vi på Lokalproducerat i Väst känner verkligen att året har kickat igång. Vi har lämnat en intensiv period bakom oss, då vi slutrapporterat våra projekt. Samtidigt har vi ansökt om en nytt projekt som vi hoppas få positiv respons på. Vår kära kollega Mattias Hjortenhed är tillbaka hos oss igen efter tjänstledighet, vilket vi är mycket glada för.

Det laddas också för fullt för Göteborg Vin- och Delimässa som är fullbokad. Det kommer vara 20 producenter representerade på mässan, vilken vi hoppas även i år blir välbesökt.

Februari kan för många företagare upplevas som en lugnare period. Ta hjälp av oss om du behöver stöttning kring råd gällande din verksamhet. Som medlem i Lokalproducerat i Väst har du 20 fria rådgivningstimmar. Vi är laddade och taggade för att hjälpa just dig!

Marcus Nyström, VD

----------
Inbjudan från Länsstyrelsen:

Värdskap och bemötande - att skapa mervärde och hållbarhet i ditt företag

Kursen vill ge dig nya perspektiv, kunskap och tips på hur du som företagare leder arbetet och skapar en välkomnande värdskapskultur.

Länsstyrelsen erbjuder grundkursen ”Värdskap och bemötande -att skapa mervärde och hållbarhet i ditt företag” som sedan kan följas upp med ett fristående workshopstillfälle den 10 april i Herrljunga. Föreläsare är Amanda Hessle från Värdskapsbyrån på Torsö.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som arbetar med eller planerar att utveckla företag inom livsmedelsförädling och småskalig landsbygdsturism. Det kan vara inom gårdskafé, gårdsbutik, aktiviteter, upplevelser och boende.

När: 14 mars, kl. 10.00-17.00
Var: Herrljunga Hotell och Konferens bredvid tågstationen, Herrljunga kommun
Anmälan: Senast 25 feb 2024
Kostnad: Kursavgiften är 500 kronor, exklusive moms. I avgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika samt kursmaterial

Länk till anmälan: Klicka här!

(Foto: Sammels gård. Monika Manowska/Westsweden.com)


Gör din egen HACCP – tredagarskurs för livsmedelsföretagare på landsbygden

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i HACCP, som är en engelsk förkortning för Hazard Analysis Critical Control Point. Kursen är uppdelad på tre dagar: 21 februari, 6 mars och 20 mars 2024. Teori varvas med praktiska övningar. Under kursen lär du dig mer om vilka risker som kan förekomma och hur du förebygger dem. Du får även hjälp med att analysera din egen tillverkning och beredning.

Om kursen

Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP, översätts som faroranalys och kritiska kontrollpunkter. Det är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur du systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedlen ska vara säkra för konsumenten. Ta chansen att arbeta fram ditt företags egen HACCP!

  Notera att kursen löper över tre dagar: 21 februari, 6 mars och 20 mars 2024.

  Målgrupp
  Kursen vänder sig i första hand till dig som driver, är anställd eller tänker starta en livsmedelsverksamhet på landsbygden.

  När: 21 februari, kl. 09.00-15.00
  Var: Vara Folkhögskola
  Anmälan: Sista anmälningsdag 11 feb 2024
  Kostnad: 1.200 kronor, exklusive moms (faktureras i efterhand)
  Länk till anmälan: Klicka här!

  ----------
  Information från Jordbruksverket

  Finanslotsar inom finansiering och ekonomiskt hållbart företagande

  Du som är småskalig mathantverks-, livsmedels- och måltidsturism­företagare på landsbygden har nu möjlighet att av upphandlad aktör få skräddarsydd hjälp att hitta finansiering av ditt företag.
  Den här insatsen pågår under 2024 och ligger inom landsbygds­programmet och den nationella livsmedels­strategin 2030. Ett av målen är att genom kunskap och information skapa en hållbar livsmedels­kedja som ökar produktionen samt stärker konkurrens­kraften och lönsamheten hos företag på landsbygden.
  Insatsen är kostnadsfri för företagarna.

  Kriterier för att ta del av insatsen
  För att kunna ta del av den här insatsen ska ditt företag vara ett småskaligt företag med mindre än 50 anställda och med en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. Målgruppen innefattar även mikroföretag med färre än 10 anställda.
  Kravet är att verksamheten ska ske i Sverige, i områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare enligt SCB´s befolknings­statistik. Undantag om verksamheten/produktionen i huvudsak gynnar område på landsbygden och att råvarorna huvudsakligen har svenskt ursprung.

  Detta kan en finanslots hjälpa ditt företag med
  En finanslots kan exempelvis hjälpa till med att hitta finansiering för att skala upp från hobby­verksamhet till kommersiell verksamhet, kartläggning av möjliga vägar att söka ekonomiskt stöd och utveckling av möjliga samarbeten för att uppnå skalfördelar som ger kostnads­­besparingar.
  Efter diskussion och överenskommelse med en finanslots kan du få hjälp under 2024 om du uppfyller kriterierna ovan och att behoven stämmer överens med insatsens mål och målgrupp.
  *Vill du veta mer om möjligheterna att få hjälp av en finanslots är du välkommen att kontakta någon av de upphandlade aktörerna.

  Läs mer här: Finanslotsar inom finansiering och ekonomiskt hållbart företagande - Jordbruksverket.se

  ----------
  Information från SLU Future Food:

  Matkultur och otydliga konsumenter - hinder för en hållbar omställning?

  Vilken roll har matkulturen när vi strävar efter omställning av våra matvanor? Är vår matkultur ett hinder eller en drivkraft för hållbart ätande? Och hur kan det matkulturella perspektivet påverka omställningen till en hållbar matkonsumtion? Det är frågor som kommer att diskuterades vid ett webbinaruim, där samtidigt en ny rapport om ämnet från SLU Future Food presenteras.

  Se webbinariet på SLU:s YouTube-kanal

  ----------
  Omvärldsbevakning:

  Unga grönsaksodlare vill vara del av omställning

  En tydlig förankring i det lokala motiverar unga, småskaliga grönsaksodlare, liksom att vara med och bidra till en hållbar omställning. Det visar en intervjustudie med odlarna bakom 14 nystartade företag.

  Market gardening kallas de småskaliga grönsaksodlingar som blivit allt vanligare de senaste åren, där grönsaker odlas på liten yta och säljs direkt till slutkund. I en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskare tittat närmare på villkor och drivkrafter för några av de småskaliga, unga grönsaksodlarna.

  Till artikeln

  (Källa: Tidningen Extract)

  ----------
  Information: RISE

  Trendspaning – Framtidens matsystem

  Ur varje utmaning växer nya lösningar och beteenden. I denna trendspaning riktar vi blicken mot vad som väntar runt hörnet. Vad krävs för att skapa ett hållbart matsystem?

  Den 5 december 2023 presenterade RISE en ny trendrapport, med fokus på framtidens matsystem. Tillsammans har våra forskare och experter genomfört en omvärldsspaning för att ta reda på vad som väntar matsystemet runt hörnet på kort och lång sikt.

  I det här timslånga trendseminariet, som du nu kan se i efterhand, riktar vi blicken mot trenderna som presenteras i rapporten. Varje trend som presenteras följs upp i ett samtal med en panel som diskuterar konsekvenser, utmaningar och möjligheter.

  Länk till seminariet

  (Foto: Envato elements)

  ----------
  Information RISE:

  Biodiversitetsdatabas för livsmedel

  RISE lanserar en ny databas för livsmedel, med fokus på biologisk mångfald. Biodiversitetsdatabasen ska fungera som ett komplement till RISE klimatdatabas för livsmedel.

  Detta är en första prototyp för bedömning av olika livsmedels påverkan på biologisk mångfald. Den baserar sig på markanvändning och en metod framtagen av en forskargrupp i Schweiz. Databasen har tagits fram med finansiering från forskningsrådet Formas, diarienummer 2021-02433. Projektet har genomförts av RISE avdelning "Jordbruk och livsmedel", RISE avdelning "Tillämpad digitalisering" och Coop Sverige AB. En beskrivning av hur databasen har byggts upp – vilka metoder som använts, antaganden som gjorts och vilka dataunderlag som ingår finns i en RISE-rapport. Läs mer om projektet på RISE hemsida.

  (Foto: RISE)

  ----------
  Omvärldsbevakning Livsmedelsverket:

  Omställning av produktion vid kris eller krig kräver förberedelse

  Kris eller krig kan innebära att företag behöver ställa om sin verksamhet till att producera viktiga livsmedel som behövs i Sverige. Därför testade Livsmedelsverket hur ett svenskt företag snabbt kan ställa om sin produktion för att tillverka nya produkter. Slutsatsen är att en omställning kräver förberedelser, kompetens och tillgång på förpackningsmaterial.
  Till artikeln

  Nationella mål föreslås för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion

  Dagens livsmedelskonsumtion är inte hållbar för hälsa, miljö och klimat. Våra matvanor ökar risken för sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt- kärlsjukdom och olika cancerformer. På uppdrag av regeringen föreslår nu Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket nationella mål och insatsområden till stöd för folkhälso- och hållbarhetsarbetet i myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv.
  Till artikeln

  Ändring av LIVSFS 2021:8 Om avgifter för offentlig kontroll Ändrad genom LIVSFS 2024:1

  Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
  Till föreskrifterna

  ----------
  Nästa nyhetsbrev publiceras i mitten av mars 2024

  Red: Agnetha Björnsdotter Berglund (agnetha@lpiv.se)

  Ämnen

  Kontakter

  Agnetha Björnsdotter Berglund

  Agnetha Björnsdotter Berglund

  Presskontakt Lokalproducerat i väst
  Malin Andersson

  Malin Andersson

  Presskontakt Projektledare Lokal Meny 0724025606
  Anna Skaffman

  Anna Skaffman

  Presskontakt Lokalproducerat i Väst 0708 290945

  Välkommen till Lokalproducerat i Väst AB!

  Lokalproducerat i Väst är ett resurscentrum för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland som ger råd, coachar och utvecklar småskaliga livsmedelsföretag för att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. Vår vision är att Västra Götaland ska bli den ledande regionen inom lokal mat.

  Lokalproducerat i Väst är sedan januari 2019 projektägare till Lokal Meny som är ett treårigt projekt med målsättningen att öka andelen lokal mat på menyn. Det gör vi tillsammans med ett 40 tal restauranger i Skaraborg och Bohuslän som vill utvecklas hållbart genom att inhandla, tillaga och servera lokalt producerad mat. Projektet finansieras av Europeiska utvecklingsfonden, Västra Götalands regionen och Länsstyrelsen.

  Lokalproducerat i Väst AB
  Box 5007
  514 52 Länghem