Pressmeddelande -

1 av 3 upplever en bitter eftersmak i plånboken efter semestern

En tredjedel av svenskarna upplever att semesterns utgifter haft en negativ påverkan på höstens ekonomi. Bland unga vuxna under 35 år är det hälften som svarar att höstekonomin blir lidande på grund av sommarens utgifter och lika många ångrar att de spenderade för mycket. Av de som valt att betala semestern med lånade pengar är det 8 av tio som spenderade mer än planerat. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomfördes tillsammans med Demoskop under augusti 2019.

Semestern är en tid med många nöjen och press på aktiviteter och det är lätt att spendera för mycket. Enligt Lowells Betalningsindikator är det så många som hälften av alla svenskar (49%) som säger sig ha gjort av med mer pengar än de planerade och en tredjedel (32%) uppger att det påverkar höstens ekonomi negativt. Av unga vuxna under 35 år är det så många som 66 procent som spräckte semesterbudgeten och 57 procent säger att de inte heller har haft kontroll på utgifterna under semestern. Av dessa svarar hälften (52%) att de kommer känna av sommarens utgifter under hösten.

- Början på hösten är en tuff tid ekonomiskt med utgifter för nya kläder, skor och kanske terminsavgifter för aktiviteter. Om det dessutom kommer oväntat dyra räkningar från semestern, blir det snabbt en ansträngd start på höstens ekonomi. Finns inte pengarna för dyra spontaninköp en månad, gör det förmodligen inte de månaderna efter heller, och det ligger ett stort personligt ansvar i att avgöra detta, säger Tove Widemar Gerdin, Kommunikationsansvarig på Lowell.

Det som i högst grad påverkar höstens ekonomi är hur den finansierades. Av de som använde någon form av lån för att betala semesterutgifterna är det 77 procent som svarar att höstens ekonomi nu blir lidande. I den här gruppen är det 79 procent som gjorde av med mer än de planerade för och en stor andel, 70 procent, ångrar nu att de spenderade för mycket.

-Att ha hamnat i en dålig ekonomisk spiral under en kostsam årstid gör att många kan tvingas låna för att klara löpande utgifter. När sedan julen står för dörren förfaller även de lånen och det är lätt att för en längre period förstöra ekonomin, för att man inte inser ringarna på vattnet som en för dyr eller dåligt finansierad sommarsemester kan för med sig, avslutar Tove Widemar Gerdin.

Av dem med barn under 18 år hemma är det 44 procent som anser att semesterns utgifter kommer påverka ekonomin under hösten negativt.

Andel, %, som instämmer
i någon utsträckning (2-5)
Samtliga -34 år Finansierat semestern på kredit Hushåll med hemmavarande barn under 18 år
Jag ångrar att jag spenderade för mycket pengar under semestern 27 50 70 38
Mina semesterutgifter kommer att påverka min ekonomi negativt under hösten 32 52 77 44
Hade inte kontroll över mina utgifter under semestern 35 57 68 49
Jag gjorde av med mer pengar än planerat under semestern 49 66 79 67

Undersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop under augusti 2019. Resultaten baserar sig på Lowells kontinuerliga undersökning Betalningsindikatorn som etablerades i september 2017 som genomförs inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Den aktuella mätningen baserar sig på 1 665 intervjuer. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Lindorff Sverige är sedan 1 oktober 2018 Lowell.  

Lowell är Europas näst största kredithanteringsbolag. Vårt mål är att krediter ska fungera väl för alla i samhället och vi har idag verksamhet i nio länder, Danmark, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Genom att kombinera analyskapacitet med tillgång till relevant data och väl utvecklade metoder för riskhantering har vi idag utvecklat ledande lösningar vid försäljning av förfallna fordringar, tredjepartsinkasso och outsourcing av affärsprocesser kopplade till kredithantering.

Lowell bildades 2015 genom en sammanslagning av brittiska Lowell och tyska GFKL. Under 2018 slutförde Lowell förvärvet av de fem affärsenheterna Lindorff Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitia Norge från Intrum. Ägare till Lowell är det globala riskkapitalföretaget Permira och Ontario Teachers’ Pension Plan.

För mer information om Lowell, besök vår webbplats för investerare:www.lowellgroup.com

Kontakter

Fredrik Skärheden

Presskontakt Communications Director, Nordics +46 70 730 07 29

Tove Widemar Gerdin

Presskontakt Pressansvarig Lowell Sverige +46 761 86 80 04