Pressmeddelande -

Stora skillnader i landet över ekonomisk trygghet vid skilsmässa

En av tre svenskar uppger att de känner sig otrygga med hur deras privatekonomi skulle se ut vid en separation. Men nivån av oro skiljer sig stort mellan var i landet du bor. Oron över hur ekonomin skulle påverkas vid en separation är som mest utbredd i Norrland och som minst bland boende i Stockholms Stad. Det visar Betalningsindikatorn, en undersökning som Lowell genomför tillsammans med Demoskop.

En skilsmässa innebär stora förändringar såväl känslomässiga, som logistiska och ekonomiska. Lowells senaste mätning pekar på att många svenskarna oroar sig för hur den ekonomiska situationen ska förändras vid en separation, och har en stark känsla av otrygghet i det fall en separation skulle bli verklighet. Så många som drygt en av tre (33 procent) uppger att tanken på en skilsmässa skapar oro för hur det ska påverka den ekonomiska tryggheten negativt.

Var i landet du bor avgör hur trygg du känner dig. I Norrland är otryggheten som mest utbredd, här uppger hela 37 procent att deras ekonomiska trygghet är direkt hotad av en separation, medan stockholmarna är minst oroade över sin ekonomiska situation, där bara en av fyra (25 procent) uppger sig känna sig otrygg.

– Det förvånar mig faktiskt något att oron inför en eventuell separation är som minst bland stockholmarna, även om inkomsterna generellt är högre är också levnadsomkostnaderna och boendepriserna högre i än i många andra delar av landet. Men, fortsatt är en av fyra som känner sig otrygga alltför många. Detta visar vikten av ett eget sparande, för att öka känslan av stabilitet och trygghet. Det tryggar även att såväl män som kvinnor kan välja huruvida man vill leva kvar i en relation eller inte, att man helt enkelt har möjligheterna att leva själv, avslutar Erika Rönnquist Hoh.

Hur trygg upplever du din ekonomiska situation om du skulle separera från din partner?
Otrygg (1–3) Trygg (5–7)
Norrland 37% 41%
Samtliga 33% 41%
Stockholm 25% 43%

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop under april 2019. Resultaten baserar sig på Lowells kontinuerliga undersökning Betalningsindikatorn som etablerades i september 2017 som genomförs inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Den aktuella mätningen baserar sig på 1 000 intervjuer. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Norrbotten

Lindorff Sverige är sedan 1 oktober Lowell Sverige. 

Lowell är Europas näst största kredithanteringsbolag. Vårt mål är att krediter ska fungera väl för alla i samhället och vi har idag verksamhet i nio länder, Danmark, Estland, Finland, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Genom att kombinera analyskapacitet med tillgång till relevant data och väl utvecklade metoder för riskhantering har vi idag utvecklat ledande lösningar vid försäljning av förfallna fordringar, tredjepartsinkasso och outsourcing av affärsprocesser kopplade till kredithantering.

Lowell bildades 2015 genom en sammanslagning av brittiska Lowell och tyska GFKL. Under 2018 slutförde Lowell förvärvet av de fem affärsenheterna Lindorff Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitia Norge från Intrum. Ägare till Lowell är det globala riskkapitalföretaget Permira och Ontario Teachers’ Pension Plan.

För mer information om Lowell, besök vår webbplats för investerare:www.lowellgroup.com

Presskontakt

Fredrik Skärheden

Presskontakt Communications Director, Nordics +46 70 730 07 29

Tove Widemar Gerdin

Presskontakt Pressansvarig Lowell Sverige +46 761 86 80 04