Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dags att investera i kabel

Vattenfalls verkställande direktör har en lön som de flesta av oss tycker är orimlig. Några som reagerar är de markägare som har Vattenfalls luftledningar på sina marker.

Luftledningarna har i regel tillstånd för fyrtio år och sedan ges i regel förnyat tillstånd för ytterligare fyrtio. LRF tog på stämman 2008 ett beslut om att verka för att ledningarna skall markförläggas i kabel. I västra Sverige yrkar LRF konsekvent när yttranden skrivs till Vattenfall och övriga nätbolag i området, samt till Energimarknadsinspektionen att koncession skall ges endast för kabel.

Ägarna till jord och skog som har kraftledningar på sina marker ersätts än så länge med en engångsersättning som skall täcka intrånget för all framtid. De markägare som har produktiv skogsmark och får en ledningsgata på 40-50 meters bredd drabbas rejält av produktionsbortfallet. 1 % av den svenska marken är under elledning. Jo man kan odla julgranar om nätbolaget så medger. Men saknas avtal får de ingen ersättning när granarna röjs bort.

Det betalas inte heller ut något när koncessionen förlängs. Skulle nu nätbolagen hänga t ex en fiberkabel i ledningen så kan markägaren räkna med några hundralappar. Det är en principfråga att ingen skall sko sig på andras bekostnad. Och alla nätbolag betalar efter samma dåliga norm men Vattenfall är ett statligt bolag där regeringen kan påverka ägardirektivet och vara föregångare.

När LRF kräver kabel för ledningarna får vi höra att det är för dyrt. Jo kablarna är dyra, men skapar teknikutveckling och jobb i Sverige, och när utvecklingskostnaderna kan slås ut på fler producerade meter bör priset sjunka.

Dagens intrång från luftledningarna betalas dåligt och det är markägarna som subventionerar nätbolagen. Expropriationsutredningens förslag stärker markägarnas rätt vid intrång. För att få en bättre tingens ordning är det viktigt att utredningen vinner riksdagens gehör.

I dessa tider när varslen når oss dagligen är det dags att investera i infrastruktur. Och att elnätet behöver säkras på många håll är ingen hemlighet. Flera projekt har gått i stå p g a överenskommelse om luftledningen inte kunnat nås. Med kabelalternativet skulle det gå att komma fram betydligt snabbare. Det är inte problemfritt att dra kabel, nej, men följs vägar så minskar intrånget betydligt.

Vi anser att det är dags för riksdag och regering att ta initiativ som stöttar kablifieringen av elnätet, precis som de stöttar annan infrastruktur.

Birgit Jönsson

Företagsutvecklare

LRF Västra Sverige

Ämnen

Regioner

Kontakter

Ulrika Bertilsson

Ulrika Bertilsson

Presskontakt Kommunikatör Halland, Värmland, Västra Götaland 072-247 16 11
Clara Hyltbäck

Clara Hyltbäck

Presskontakt Kommunikatör Västra Götaland, Värmland, Halland 076-836 81 00
Yvonne Andersén

Yvonne Andersén

Presskontakt Kommunikatör Intern kommunikation 010-184 45 43
Robert Larsson

Robert Larsson

Presskontakt Regionchef Västra Götaland, Värmland, Halland 070-661 95 23

Välkommen till LRF i Väst!

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. 

LRF i Väst
Kämpagatan 1
532 37 Skara
Sverige