Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Debatt: Rätt rött kött på tallriken är bra för människa och miljö

Svenska Naturskyddsföreningen och livsmedelsverket uppmanar oss att äta mindre kött. Borde man inte i stället uppmana oss att äta mer kött som producerats på ett naturligt sätt?

Nötkreatur som äter grönfoder producerar ett kött som har hög halt av nyttigt fett, av vitaminer och mineraler. Det är ett koncentrat av all den näring vi behöver.

Närproducerat grönbeteskött för en lokal marknad förbrukar ingen olja för produktion av kraftfoder, konstgödsel och bekämpningsmedel och oljeförbrukningen i jordbruksarbete och transporter minimeras.

I propagandan mot köttätande ingår ofta en varning för att idisslarna rapar metan och därmed bidrar till växthuseffekten. Men två tyska forskare har nyligen visat att även växter producerar metan både när de lever och när de bryts ner.

Miljöfysiker som studerar atmosfären med hjälp av satelliter upptäckte att det bildas moln av metan över jordens regnskogar som uppenbarligen producerats av den gröna vegetationen. Och förra året konstaterade en nobelpristagare att Venezuelas skogar producerar 30 till 60 miljoner ton metan varje år. Luftblåsor i upp till 650 000 år gamla borrkärnor från polarisen har en metanhalt som samvarierar med halten av koldioxid och med den globala temperaturen.

Under värmetider var metanhalten och koldioxidhalten hög i atmosfären. I det växthus som därmed skapades omvandlades koldioxid till biomassa och enligt de nya rönen producerar all biomassa metan - av levande växter och av bakterier när växterna bryts ner.

Under 1900-talet ökade atmosfärens metanhalt. Det var en direkt följd av att koldioxidhalten ökade på grund av ett massivt frigörande av den koldioxid som lagrats i kol och olja under miljontals år.

Kornas rapande hade naturligtvis ingen betydelse i det stora hela.

Robert Larsson

Regionchef LRF Västra Sverige

Ämnen

Regioner

Kontakter

Ulrika Bertilsson

Ulrika Bertilsson

Presskontakt Kommunikatör Halland, Värmland, Västra Götaland 072-247 16 11
Clara Hyltbäck

Clara Hyltbäck

Presskontakt Kommunikatör Västra Götaland, Värmland, Halland 076-836 81 00
Yvonne Andersén

Yvonne Andersén

Presskontakt Kommunikatör Intern kommunikation 010-184 45 43
Robert Larsson

Robert Larsson

Presskontakt Regionchef Västra Götaland, Värmland, Halland 070-661 95 23

Välkommen till LRF i Väst!

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. 

LRF i Väst
Kämpagatan 1
532 37 Skara
Sverige