Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Välkommen Anders Danielsson som landshövding i Sveriges ledande matlän

LRF Västra Götaland ser fram emot att samarbeta med vår idag utsedda nye landshövding Anders Danielsson för att skapa jobb och tillväxt inom det gröna näringslivet i Västra Götaland, säger Sofia Karlsson, ordförande i LRF VG.

- Västra Götaland är ett ledande matlän med stor potential för ökad livsmedelsproduktion. Den bidrar till jobb och tillväxt i hela landet och möjliggör export. Det är därför viktigt med en bred uppslutning bakom de långsiktiga målen.

Nu vilar ett tungt ansvar på länsstyrelsen att i vardagen se till att det av sju partier i Riksdagen i våras beslutade strategiska målet i Livsmedelsstrategin om regler och villkor, blir uppfyllt.

Målet för det strategiska området Regler och villkor ska vara att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

- Här har länsöverdrektören sedan i våras inlett ett arbete på myndigheten inom vattenverksamhetstillsyn för att tänka tillväxt och utveckling och att när man som myndighet går före inte hämmar utveckling. Det arbetet hoppas vi att den nye landshövdingen vill utveckla vidare, säger Sofia Karlsson.

Västra Götaland är samtidigt det län i Sverige med mest skog ägd av enskilda människor, drygt 80 procent av skogsarealen. Att myndigheten visar stor ödmjukhet inför den privata grundlagsskyddade äganderätten är därför extremt viktigt. Inte minst i omställningen till ett fossilfritt län.

- Ett tydligt exempel kring länsstyrelsens arbete i skogen är att tvång är en dålig metod att skydda skogen. För att få ett förtroendefullt samarbete mellan markägare och myndighet bör skyddet av skogen bygga på frivillighet. Något som helt ryms i nuvarande lagstiftning, betonar Sofia Karlsson.

Tvång är ingen bra arbetsmetod. Det har våra grannländer insett. Där har man infört frivillighet när det gäller att skydda skogen. I Sverige har försök lett till att myndigheterna återgått till sin favoritmetod, tvång. Det fungerar inte.

- När länsstyrelsen nu återigen bildar reservat med tvång slår de tyvärr spiken i kistan för en förtroendefull relation mellan skogsägare och myndigheter för många år framåt. Det hoppas vi att Anders Danielsson som säger sig starkt ogilla orättvisor, vill ändra på, säger Sofia Karlsson.

- Vi hoppas också mycket på att Anders Danielsson vill rikta fokus på att myndigheten lever upp till att fullfölja skötselplanerna i de redan drygt 500 naturreservat som länsstyrelsen ansvarar för i länet. Något som inte fungerar idag.

Vi välkomnar Anders Danielsson att nu snabbt sätta sig in i hur vi förtroende mellan myndighet och markägare och småföretagare bidrar till verkligt hållbar tillväxt i det gröna västsvenska näringslivet.

- Vi vill därför omgående bjuda in dig till en heldag där du får träffa bönder, grisar, kossor, köra traktor, äta lunch i skogen och avsluta med ett besök vid ett småskaligt vattenkraftverk, avslutar Sofia Karlsson.

Fler kommentarer ges gärna av Sofia Karlsson, ordförande i LRF Västra Götaland, 0730-384264

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Clara Hyltbäck

Presskontakt Kommunikatör Västra Götaland, Värmland, Halland 076-836 81 00

Ulrika Bertilsson

Presskontakt Kommunikatör Halland, Värmland, Västra Götaland 072-247 16 11

Robert Larsson

Presskontakt Regionchef Västra Götaland, Värmland, Halland 070-661 95 23
LRF i Västra Sverige