Skip to main content

Taggar

LRF Konsult

Lantbruksbarometern våren 2018

Lantbruksbarometern våren 2018

Dokument   •   2018-03-15 08:00 CET

Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 31:a helårsupplagan. På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuar Sifo 1 000 lantbrukare i januari och 500 lantbrukare i september.

Åkermarkspriser 2017 - lokala talespersoner
Åkermarkspriser - helår 2017

Åkermarkspriser - helår 2017

Dokument   •   2018-02-15 07:00 CET

Skogspriser - helår 2017

Skogspriser - helår 2017

Dokument   •   2018-01-25 05:59 CET

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer - december 2017
Skogsbarometern 2017

Skogsbarometern 2017

Dokument   •   2017-11-30 08:00 CET

Lantbrukets lönsamhet - höst 2017

Lantbrukets lönsamhet - höst 2017

Dokument   •   2017-11-09 05:59 CET

Lantbruksbarometern - höst 2017

Lantbruksbarometern - höst 2017

Dokument   •   2017-10-18 07:59 CEST

Skogsgårdens lönsamhetsrapport - oktober 2017
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer - oktober 2017

EU-barometern 2017

Dokument   •   2017-09-14 08:00 CEST

Rapport Skogsmarkspriser - första halvåret 2017
Lönsamhetsbarometern juni 2017

Lönsamhetsbarometern juni 2017

Dokument   •   2017-06-21 06:01 CEST

Lantbrukets Lönsamhet Ekospecial juni 2017

Lantbrukets Lönsamhet Ekospecial juni 2017

Dokument   •   2017-06-19 10:00 CEST

Lönsamhetsbarometern - april 2017

Lönsamhetsbarometern - april 2017

Dokument   •   2017-04-06 06:00 CEST

Lantbruksbarometern våren 2017

Lantbruksbarometern våren 2017

Dokument   •   2017-03-28 11:00 CEST

EU-barometern kvartal 3 2016

Dokument   •   2017-02-28 06:01 CET

Lokala presstalespersoner

Dokument   •   2017-02-16 06:00 CET

Rapport Åkermarkspriser helår 2016

Rapport Åkermarkspriser helår 2016

Dokument   •   2017-02-16 06:00 CET

Rapport Skogsmarkspriserna 2016

Rapport Skogsmarkspriserna 2016

Dokument   •   2017-01-26 06:00 CET