Gå direkt till innehåll
Lägre lönsamhet inom handeln trots rekordhöga intäkter

Pressmeddelande -

Lägre lönsamhet inom handeln trots rekordhöga intäkter

LRF Konsult analyserar löpande lönsamheten bland landets småföretagare (0-15 anställda) inom en rad olika branscher. Den senaste sammanställningen avser perioden rullande 12-månaders data per utgången av tredje kvartalet 2015.

Resultatet av analysen visar att den genomsnittliga lönsamheten inom handeln, mätt som resultat före avskrivningar, sjunkit från 4,7 procent helåret 2014 till 4,1 procent. Det är den lägsta lönsamhetsnivå för branschen som uppmätts sedan LRF Konsult 2009 började sammanställa lönsamhetsstatistik. Samtidigt ökade småföretagen inom handeln den genomsnittliga intäkten under samma period, från 6,9 till 7,3 MSEK. Det är den högst uppmätta genomsnittliga intäkten under de sex år LRF Konsult har analyserat lönsamheten.

- Handeln är en bransch med låga bruttomarginaler och därmed en lägre lönsamhet än många andra branscher. Den här perioden har faktiskt bruttomarginalen för företagen inom handeln ökat, men trots detta sjunker lönsamheten och det beror på ökade personalkostnader, vilket i sin tur kan vara en följd av den höjda arbetsgivaravgiften för unga, säger Maria Hallén, segmentchef Företag på LRF Konsult.

Personalkostnaderna inom handeln har stigit med 1,4 procentenheter jämfört med helåret 2014, till 18,6 procent.

- Det är imponerande av småföretagen inom handeln att öka sina intäkter i hård konkurrens med större kedjors expansion och online-handel, säger Maria Hallen.

Sett till de totala kostnaderna för handeln ligger de på en hög nivå, 31,3 procent. Det är dock ej den högsta nivån som uppmätts. Samma period föregående år var kostnaderna 31,8 procent. De högre personalkostnaderna har nu kompenserats av en högre bruttomarginal.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Hallén, Segmentchef Företag, LRF Konsult, E-post: maria.hallen@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 09

Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult, E-post: linda.ternstedt@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 33

Om undersökningen
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland landets småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Analysen är baserad på data från 2 200 småföretagare inom olika branscher, varav hundratals inom handeln, runt om i Sverige, ett representativt urval från en databas innehållande över 40 000 företag med 0-15 anställda. I den senaste rapporten har data för perioden Q4 2014 – Q3 2015 analyserats. Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Ämnen

Kategorier


LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Presskontakt

Anna Burlage Sjöberg

Anna Burlage Sjöberg

Presskontakt Presskontakt 08-700 20 10

Välkommen till Ludvig & Co!

Ludvig & Co utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning som ger affärsnytta för småföretagare.