Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lantbrukets Lönsamhet kvartalsrapport 1 2010: Svag återhämtning för Sveriges mjölkföretagare

Likviditetsbekymren fortsätter för de svenska lantbruksföretagen. Den svaga lönsamheten 2009 sätter fortfarande sina spår och lantbrukarna har varit sena med sina beställningar inför årets sådd. Kommande skörd ser ut att ge låga priser 2010 även om konsumtionen av spannmål ökar.

Det var länge sedan lantbruket under en längre tid hade några riktigt goda år. Den korta hausse som rådde för främst mjölk och spannmål under 2007-2008 var för kort för att få verklig betydelse. Den relativa lönsamheten uppvisar en negativ trend. Bifogat diagramm visar driftsresultatet minus finansnetto i förhållande till omsättningen.

— Lönsamheten i svenskt lantbruk har under en lång tid försämrats och även konkurrensförmågan mot andra länder har försvagats. Detta har inneburit att vår matimport kraftigt ökat och står nu för drygt 40 procent av konsumtionen. Bryts inte trenden kommer det ytterligare försvaga och urholka svenskt lantbruk. Sverige går på tvärs mot ett flertal länder, där man inom landet eller genom ”landgrabbing” i andra länder säkerställer sitt lands matförsörjningsbehov. Det handlar inte bara om livsmedel utan även om sysselsättning, levande landsbygd och viktiga miljömål, säger Lars-Göran Svensson, lantbruksansvarig, LRF Konsult.

Få positiva lönsamhetssignaler

Spannmålslagren är välfyllda efter två år med goda skördar världen över. Lönsamheten pressas även under 2010 trots att en del kostnader har sjunkit.

Den allt starkare svenska kronan har ökat andra länders överskottstryck av griskött på Sverige. Lönsamheten blir därför mer pressad än i februariprognosen.

Det är långt kvar till en full återhämtning för mjölkföretagen, även om det nu börjar synas positiva tecken i form av försiktiga avräkningsprishöjningar och stark utveckling av det internationella mjölkpulverpriset. Ska trenden bestå är det viktigt att EU:s förvaltningskommitté inte släpper ut sitt överskottslagerlager för tidigt.

Ingen ökning väntas heller för nötköttsföretagen under 2010 som har ett resultat som är 10 procentenheter lägre än 2005. Det är helt nödvändigt med en avräkningsprishöjning för att skapa en framtidstro i branschen, speciellt inför frikopplingen av handjursbidragen.

Under 2009 ökade konsumtionen av lammkött med 13,6 procent och den svenska produktionen med drygt 9 procent. Det är tvärt emot EU:s utveckling där produktionen sjönk med 6 procent. För 2010 ligger avräkningspriset och lönsamheten stadigt under förra året, vilket är bekymrande eftersom konsumtionen fortsätter att stiga och importen därmed ökar.

Framtidens skogsbruk — perspektiv 2020

I denna rapports marknadsanalys, har Gunnar Heibring, ordförande i Norrskog, och Göran Örlander, skogsskötselchef på Södra, svarat på några frågor om vad de tror om skogsbruket i framtiden.

— Lönsamheten i att sköta befintligt innehav är ofta väsentligt bättre än att köpa ny skogsmark, säger Göran Örlander, skogsskötselchef på Södra.

— Den största efterfrågeökningen kommer att ske på energived och sortimentet kommer mest troligt att vara en bristvara, säger Gunnar Heibring ordförande i Norrskog.

Kvartal 1 visar:

  • En starkare svensk krona har gett ökat importtryck men lägre foderpriser
  • Maskinkostnader fortsätter att öka

Tendenser 2010

  • Likviditetsbekymret fortsätter för flera företag
  • Vilken betydelse får vulkanutbrottet för den svenska krismedvetenheten för mat?

Faktaruta - Lantbrukets Lönsamhet kvartalsrapporter

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet från LRF Konsult bygger på fler än 15 000 unika ekonomiska uppgifter från Sveriges lantbruksföretag. Kvartalsrapporterna redovisar utveckling kvartalsvis och prognos för helåret. Lantbruksföretagen är uppdelade i följande driftsinriktningar: växtodling, griskött, mjölkproduktion, nötkött och skog.

Publiceringsplan 2010: 6 maj, 8 jul, 4 november samt 3 februari 2011.

Lantbrukets Lönsamhets kvartalsrapporter ges ut av LRF Konsult på uppdrag av LRF

Läs hela rapporten, ladda ner bilder och diagram på www.konsult.lrf.se

 

För mer information kontakta:
Lars-Göran Svensson, Lantbruksansvarig LRF Konsult
Telefon 0521-57 24 38 eller 070-540 88 75
e-post: lars-goran.svensson@konsult.lrf.se
Jimmy Larsson, lantbruksekonom och ansvarig för LRF Konsults analysgrupp
Telefon 0372-657 87 eller e-post: jimmy.larsson@konsult.lrf.se
Birgitta Norberg, informationsansvarig LRF Konsult Telefon 08-700 20 33 eller mailto:birgitta.norberg@konsult.lrf.se

Ämnen


Ludvig & Co är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 70 000 kunder och 1 300 medarbetare på fler än 130 orter. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning som ger affärsnytta för småföretagare.

Kontakter

Anna Burlage Sjöberg

Anna Burlage Sjöberg

Presskontakt Presskontakt 08-700 20 10

Välkommen till Ludvig & Co!

Ludvig & Co utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning som ger affärsnytta för småföretagare.