Gå direkt till innehåll
Nytt lönsamhetsrekord för Sveriges småföretagare

Pressmeddelande -

Nytt lönsamhetsrekord för Sveriges småföretagare

Årets tredje upplaga av LRF Konsults Lönsamhetsbarometer visar att småföretagen går mot ett rekordstarkt 2017 och bäst av alla går företagen i regionen Södermanland och Gotland. De regioner där småföretagens lönsamhet ökat mest under året är dock Västerbotten och Norrbotten. Lägre personalkostnader är en viktig delförklaring till regionernas starka lönsamhet under 2017.

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer har analyserat lönsamhetensutvecklingen bland Sveriges småföretag och jämfört utvecklingen i olika regioner med varandra. Med en ökning med 3,9 procentenheter från föregående år väntas småföretagen i Södermanland och Gotland se landets högsta lönsamhet under 2017 med 25,4 procent av omsättningen. Småföretagen i Västergötland och Östergötland, samt i Skåne ligger inte långt efter och väntas se en lönsamhet på 23,6 respektive 23,5 procent under 2017. Den största lönsamhetsförbättringen väntas småföretagen i Västerbotten och Norrbotten stå för, med en ökning på 4,5 procentenheter sedan förra året.

— Det är fantastiskt roligt att se att de svenska småföretagen överlag ser ut att göra ett så starkt år 2017. Det är även roligt att så många regioner har en så positiv lönsamhetsutveckling. Förklaringen till den goda lönsamheten hittar vi främst på kostnadssidan. En genomgående tendens under 2017 är att personalkostnadernas andel av småföretagens omsättning minskat, säger Katarina Hedström Klarin, VD på LRF Konsult.

Sjunkande personalkostnader är en utveckling som syns i riket som helhet och i 9 av undersökningens 15 regioner. Mest har personalkostnaderna minskat i Västerbotten och Norrbotten, följt av Närke och Västmanland. Den största ökningen hittar vi i Stockholm, där personalkostnaderna stigit med 2,4 procentenheter under året. Småföretagen i Stockholmsregionen har högre kostnader än i resten av landet och är också den region som går mot lägst lönsamhet under 2017. På många håll i landet hålls lönsamheten uppe genom kostnadskontroll. Men för långsiktigt hållbar lönsamhet måste småföretagen kunna expandera när situationen tillåter det.

— Småföretagare är generellt bra på att hålla nere sina kostnader. För att kunna ha en långsiktig plan för företaget, utveckla och även jobba med sina intäkter, behöver de ha tydlighet och veta spelreglerna med skatter och regelverk. Det är av yttersta vikt för att man ska vilja investera, säger Katarina Hedström Klarin.

De sjunkande relativa personalkostnaderna kan bland annat kopplas till att småföretagen har svårt att tillsätta kompetent personal, vilket utgör ett hinder för företagens möjlighet att växa. Samtidigt visar siffor från SCB att utrikes födda svenskar har kompetens som inte tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden.

— Om politikerna vill stärka integrationen är en väg att förbättra villkoren för Sveriges småföretagare. Fyra av fem jobb finns i småföretagen, vilket innebär att man spelar en särskilt viktig roll på arbetsmarknaden. Småföretagen kan, med sin starka lokala förankring och sina breda kontaktnät, erbjuda en väg in i det lokala samhället för många nyanlända, säger Katarina Hedström Klarin.

Tre tips för framgångsrikare företagande:

  1. Affärsplan. En affärsplan tar dig genom företagets alla faser: Från starten till utvecklingen av det lönsamma företaget, vid en eventuell avveckling eller försäljning. En affärsplan är ett sätt att utveckla din affärsidé steg för steg och en möjlighet att samla all information om ditt företag på ett och samma ställe. 
  2. Digitalisering. Digitaliseringen är en av de stora samhällstrenderna. För företagare kan digitala lösningar möjliggöra ett mer kostnadseffektivt arbetssätt. Man kan lägga mindre tid på administrativa uppgifter och mer tid på att utveckla verksamheten. 
  3. Dra nytta av slopade 3:12 regler. Nyligen drog regeringen tillbaka sitt förslag om att skärpa beskattningen för delägare i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Detta innebär att dagens regler kommer fortsätta gälla och att delägare i landets många små aktiebolag nu slipper höjd skatt på utdelningar och kapitalvinster. 

Läs även Lönsamhetsbarometern och ladda ner rapporten på www.lrfkonsult.se/lonsamhetsbarometern-host.

Om Lönsamhetsbarometern

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpande utvecklingen bland närmare 10 000 småföretagare (0–15 anställda) med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Småföretagens utveckling har analyserats mellan 2012 och 2016. Dessutom har data mellan Q3 2016 fram till och med Q2 2017 vävts in i analysen, för att prognosticera lönsamheten för helåret 2017. Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen. Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat före avskrivningar genom omsättningen om inte annat anges.

Om LRF Konsult

Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig, anna.sjoberg@lrfkonsult.se, 08-700 20 10

Ämnen

Kategorier


LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Kontakter

Anna Burlage Sjöberg

Anna Burlage Sjöberg

Presskontakt Presskontakt 08-700 20 10

Relaterat innehåll

Välkommen till Ludvig & Co!

Ludvig & Co utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning som ger affärsnytta för småföretagare.