Gå direkt till innehåll
Positivt trendbrott i lönsamheten för småföretag inom servicenäringen

Pressmeddelande -

Positivt trendbrott i lönsamheten för småföretag inom servicenäringen

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland småföretagen inom servicenäringen nu ökar efter flera år med krympande marginaler. Analys av data vid utgången av tredje kvartalet visar på en genomsnittlig lönsamhet på 11,6 procent, hela 2,5 procentenheter högre än lönsamheten för helåret 2014.

LRF Konsult analyserar löpande lönsamheten bland landets småföretagare (0-15 anställda) inom en rad olika branscher. Den senaste sammanställningen avser perioden rullande 12-månaders data per utgången av tredje kvartalet 2015.

I ett femårsperspektiv har lönsamheten bland småföretagare inom servicenäringen successivt minskat från 11,5 procent 2010 till 9,1 procent 2014. Nya data visar nu att ett trendbrott kan vara på gång. Data vid utgången av tredje kvartalet visar på en genomsnittlig lönsamhet motsvarande 11,6 procent, en avsevärd förbättring.

- Om detta håller i sig när vi stänger 2015 kan vi definitivt tala om ett trendbrott för lönsamheten i branschen. Servicenäringen är ju en framtidsbransch och det är intressant att se att lönsamheten går så starkt framåt, säger Maria Hallén, segmentchef Företag på LRF Konsult.

Den genomsnittliga intäkten för småföretagare inom servicenäringen har sedan 2010 successivt ökat från 2,5 miljoner till 4,0 MSEK, men samtidigt har lönsamheten på grund av allt lägre bruttomarginaler varit pressad.

- Tendensen tyder på att företagarna är duktiga på att parera för högre inköpskostnader. Personalkostnaderna har sjunkit med närmare en procentenhet, vilket tillsammans med lägre administrativa kostnader banat väg för den ökade lönsamheten, avslutar Maria Hallén.

Även investeringsnivån inom branschen har ökat sedan 2012 och är högre än genomsnittet för småföretag.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Hallén, segmentchef Företag, LRF Konsult, E-post: maria.hallen@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 09

Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult, E-post: linda.ternstedt@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 33

Om undersökningen
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland landets småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Analysen är baserad på data från 2 200 småföretagare inom olika branscher, varav hundratals inom servicenäringen, runt om i Sverige, ett representativt urval från en databas innehållande fler än 40 000 företag med 0-15 anställda. I den senaste rapporten har data för perioden Q4 2014 – Q3 2015 analyserats. Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Ämnen

Kategorier


LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Presskontakt

Anna Burlage Sjöberg

Anna Burlage Sjöberg

Presskontakt Presskontakt 08-700 20 10

Välkommen till Ludvig & Co!

Ludvig & Co utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning som ger affärsnytta för småföretagare.