Gå direkt till innehåll
Rekordhög lönsamhet för småföretagare i byggbranschen

Pressmeddelande -

Rekordhög lönsamhet för småföretagare i byggbranschen

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare i byggbranschen är rekordhög. Under perioden fjärde kvartalet 2014 – tredje kvartalet 2015 var den genomsnittliga lönsamheten 23,9 procent.

LRF Konsult analyserar löpande lönsamheten bland landets småföretagare (0-15 anställda) inom en rad olika branscher. Den senaste sammanställningen avser perioden rullande 12-månaders data per utgången av tredje kvartalet 2015.

Lönsamheten inom byggbranschen nådde vid utgången av tredje kvartalet nya rekordnivåer med 23,9 procent, 0,7 procentenheter högre än för helåret 2014 och den högsta nivå som uppmätts sedan LRF Konsult började analysera lönsamheten 2009. Därmed bekräftas också att den något negativa lönsamhetstrend som setts mellan åren 2009 och fram till början av 2014 brutits.

- Förändringarna i ROT-avdraget har sannolikt i hög grad påverkat byggbranschen under perioden. Det blir intressant att se hur utvecklingen fortsätter när de nya nivåerna på ROT-avdraget slår igenom fullt ut, säger Maria Hallén, segmentchef Företag på LRF Konsult.

Den genomsnittliga intäkten för byggbranschen låg vid utgången av tredje kvartalet på 2,3 miljoner kronor, det är något lägre än för helåret 2014. De totala kostnaderna landade på 45,1 procent, vilket är i det högre spannet sett över en längre period. Trots detta nåddes en rekordhög lönsamhet på grund av en högre bruttomarginal.

- Det är positivt att lönsamheten under perioden ökar. Detta indikerar att branschen har en bra grund att stå på när ROT-avdraget nu minskas och vi är fortsatt positiva inför framtiden, säger Maria Hallén. På grund av det låga ränteläget är det fortsatt lätt att få tillgång till kapital för att låna till renovering, med ökad efterfrågan på byggtjänster som följd.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Hallén, segmentchef Företag, LRF Konsult, E-post: maria.hallen@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 09

Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult, E-post: linda.ternstedt@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 33

Om undersökningen
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland landets småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Analysen är baserad på data från 2 200 småföretagare inom olika branscher, varav hundratals inom byggbranschen, runt om i Sverige, ett representativt urval från en databas innehållande över 40 000 företag med 0-15 anställda. I den senaste rapporten har data för perioden Q4 2014 – Q3 2015 analyserats. Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Ämnen

Kategorier


LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Presskontakt

Anna Burlage Sjöberg

Anna Burlage Sjöberg

Presskontakt Presskontakt 08-700 20 10

Välkommen till Ludvig & Co!

Ludvig & Co utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning som ger affärsnytta för småföretagare.