Gå direkt till innehåll
Stabil lönsamhet bland småföretagare inom transport och logistik

Pressmeddelande -

Stabil lönsamhet bland småföretagare inom transport och logistik

En ny sammanställning från LRF Konsult visar att lönsamheten bland landets småföretagare verksamma inom transport- och logistik nu verkar ha stabiliserat sig på en nivå runt 19 procent.

LRF Konsult analyserar löpande lönsamheten bland landets småföretagare (0-15 anställda) inom en rad olika branscher. Den senaste sammanställningen avser perioden rullande 12-månaders data per utgången av tredje kvartalet 2015.

Den tendens till förbättrad lönsamhet som sågs i början av året bekräftas i den senaste analysen. Den årliga genomsnittliga lönsamheten inom transport & logistik var vid utgången av tredje kvartalet 19,3 procent. Det är något högre än för helåret 2014 (18,9 procent), men något lägre än för helåret 2013 (19,5 procent) och tyder på en stabilisering av lönsamheten inom Transport & Logistik.

- Transport & Logistik är ett område som är utsatt för hög konkurrens från bland annat från utländska åkerier. Det faktum att företagarna lyckats hålla uppe lönsamheten kan innebära att de sanktionsavgifter som infördes den 1 januari, i syfte att öka möjligheten för företagen att konkurrera på lika villkor, bidragit positivt, säger Maria Hallén, segmentchef Företag på LRF Konsult.

Den genomsnittliga intäkten för småföretagen inom transport & logistik är också fortsatt stabil, 3,1 MSEK den senaste perioden, jämfört med 3,3 MSEK för helåret 2014. Under perioden har den totala kostnadsnivån sjunkit marginellt. Personalkostnaderna steg, men de egna transportkostnaderna sjönk och bidrog till att upprätthålla lönsamheten.

- Småföretagarna har varit duktiga på att parera svängningar i intäkter och hantera sina kostnaderna, vilket borgar för en fortsatt starkt lönsamhet inom branschen, säger Maria Hallén.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Hallén, Segmentchef Företag, LRF Konsult, E-post: maria.hallen@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 09

Linda Ternstedt, Chef Kommunikation, LRF Konsult, E-post: linda.ternstedt@lrfkonsult.se,
telefon: 08-700 20 33

Om undersökningen
LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland landets småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Analysen är baserad på data från 2 200 småföretagare inom olika branscher, varav hundratals inom transport & logistik, runt om i Sverige, ett representativt urval från en databas innehållande över 40 000 företag med 0-15 anställda. I den senaste rapporten har data för perioden Q4 2014 – Q3 2015 analyserats. Samtliga nyckeltal förutom intäkter presenteras som procent av den totala omsättningen.

Om LRF Konsult
Vår affärsidé är att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att vår affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Ämnen

Kategorier


LRF Konsult utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som förenklar för ägarledda företag.

Presskontakt

Anna Burlage Sjöberg

Anna Burlage Sjöberg

Presskontakt Presskontakt 08-700 20 10

Välkommen till Ludvig & Co!

Ludvig & Co utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning som ger affärsnytta för småföretagare.