Gå direkt till innehåll
​​Viktig vinst för lantbruksföretagare i tvist med E.ON om kraftledning

Pressmeddelande -

​​Viktig vinst för lantbruksföretagare i tvist med E.ON om kraftledning

LRF Konsults jurist Lisa Kylenfelt företrädde markägarna när mark- och miljödomstolen avslog E.ON:s överklagande om att bygga kraftledningar på deras åkermark. Därmed underkänner domstolen E.ON:s argument om varför en luftledning inte kan markförläggas och visar att matproduktion är viktigare än att bygga kraftledningar på åkermark.

- Domen är ett viktigt led i värnandet av den skyddsvärda jordbruksmarken och en styrkedemonstration i vad som kan åstadkommas när man är flera som går samman. Förhoppningen är att vi nu får se fler markförläggningar av ledningar på jordbruksmark framöver, säger Lisa Kylenfelt, Jurist på LRF Konsult.

Det var nämligen markägare i LRF:s kommungrupp i Kristianstad som tog hjälp av LRF och LRF Konsult som bestred överklagandet. Mark- och miljödomstolen gav markägarna rätt och konstaterade att brukningsvärd jordbruksmark skulle komma att tas i anspråk och att kraftledningsstolparna skulle försvåra för rampbevattning och annan modern teknik som kan komma att utvecklas inom jordbruket framöver.

- Domen är ett principiellt ställningstagande i fråga om vilka hänsyn som ska tas för att optimera användandet av värdefull mark. Det är också glädjande att återigen se prov på den kompetens LRF Konsults jurister besitter inom mark- och miljörättsfrågor, säger Rickard Josefson, Chefsjurist på LRF Konsult

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt senast den 11 juli 2018, där prövningstillstånd krävs. 

Mer om domen:

  • Energiföretaget EON sökte tillstånd för att bygga en luftledning över högproducerande jordbruksmark utanför Kristianstad i Skåne.
  • Markägarna motsatte sig EON:s planer eftersom stolpar och vajerstag allvarligt skulle försämra förutsättningarna för jordbruk. Bland annat skulle möjligheten för rationell skötsel och bevattning via ramper kraftigt försvåras.
  • Energimarknadsinspektionen fick ett yttrande från Jordbruksverket, som framhöll jordbruksmarkens särskilt goda förutsättningar
  • De sa sedan nej till EON:s ansökan med huvudskälet att jordbruksmarken hade ett stort allmänintresse och att det var möjligt att istället gräva ner ledningen som markkabel. Energimarknadsinspektionen ansåg att den högre kostnaden för markkabel motiverades av den framtida matproduktionen på åkermarken.

Har du frågor vänligen kontakta:
Anna Burlage Sjöberg, Pressansvarig LRF Konsult, 08-700 20 10, anna.sjoberg@lrfkonsult.se
Lisa Kylenfelt, Jurist, LRF Konsult, 031-337 36 82, lisa.kylenfelt@lrfkonsult.se

Ämnen


LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 75 000 kunder och 1 400 medarbetare på fler än 130 orter. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för småföretagare.

Presskontakt

Anna Burlage Sjöberg

Anna Burlage Sjöberg

Presskontakt Presskontakt 08-700 20 10

Relaterat innehåll

Välkommen till Ludvig & Co!

Ludvig & Co utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning som ger affärsnytta för småföretagare.