Pressmeddelande -

10 procent: Glädjande nyheter från ungdomsrörelsen

Vi kan enligt en ny rapport, som släpps inom kort, se att ungdomsorganisationer som upplever negativ stress har sjunkit med 10 procent mellan 2017 och 2019. Från 83 procent till 73 procent. Siffran är fortfarande hög men en minskande trend har nu kunnat utmätas.

86 ungdomsorganisationer är medlemmar i LSU som arbetar som ett paraplyorgan för dessa. Genom en nationell enkät som skickas ut årligen till samtliga organisationer så har nu de viktiga siffrorna för det unga civilsamhället sammanställts i rapporten. Rapporten heter ”Ungdomsrörelsen i Siffror” och kommer att lanseras den 8:e november.

LSU har genom ett projekt som heter HEL – Hållbart Engagemang och Ledarskap arbetat mot att se problemet med negativ stress inom organisationerna och arbeta för en mer hållbar organisering. Detta är andra gången likadana frågor ställs och vi kan därför se en jämförelse hur läget ser ut idag jämfört med för två år sedan.

Utöver att graden av stress går neråt med tio procentinom organisationerna så kan vi även se att erkännandet av problematiken går uppåt. Erkännandet har gått upp från 50 procent (2017) till 75 procent (2019).

Stress är därmed något som mer och mer tas på allvar inom ungdomsrörelsen och som många unga tycker att hela samhället bör ta ansvar för.

– Det är roligt att se att de här frågorna börjar tas på allvar. Det här är en viktig diskussion att ha för att ta fram åtgärder, i en rörelse som varit sjuk så länge, säger LSU:s ordförande Rosaline Marbinah.

Även Tomas Hultman som är projektledare inom projektet HEL – Hållbart Engagemang och Ledarskap ser positivt på resultatet:

–Vi ser att samtalet kring hållbart engagemang verkligen har tagit fart i vår medlemsrörelse. Det finns en stark vilja och kraft till förändringar lokalt och nationellt, säger Tomas Hultman. 

Rapportsläppet sker på eftermiddagen den 8:e november men ifall en förhandstitt på denna önskas så kan ni kontakta LSU:s kommunikatör Agnes Kullenmark.För er information om projektet vänligen besök hel.lsu.se.

Presskontakt:
Agnes Kullenmark
agnes.kullenmark@lsu.se
073-7350580

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är en intresse- och samarbetsorganisation som idag samlar 86 nationella ungdomsorganisationer. Vi är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

En ungdomsorganisation är en plats där unga möts, förändrar och förbättrar sin egen vardag. Ungdomsrörelsen är bred och samlar organisationer som fokuserar på saker som intressen, religion, etnicitet, funktionalitet och politik. Det som förenar dem är att både ledarna och medlemmarna är unga.