LSU Forum 2008 - Innanför vad?

Tid 22 Oktober 2008 10:00 – 17:00

Plats Lava, Kulturhuset, Stockholm

Den 22 oktober arrangeras LSU - Sveriges Ungdomsorganisationers årliga ungdomspolitiska konferens LSU Forum. I år diskuteras utanförskap och innanförskap under frågeställningen: Innanför vad? Bland årets deltagare finns ungdomsminister Nyamko Sabuni, Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin och Moderata Ungdomsförbundets ordförande Niklas Wykman.

Relaterat innehåll