Pressmeddelande -

Daniel från Laholm styr Sveriges Ungdomsorganisationer

Daniel Frelén från organisationen CISV Sweden är ny styrelseledamot i LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer. Daniel är en av tre nyvalda ledamöter som valdes vid LSU:s årsmöte 15 november 2008.

Daniel Frelén är uppväxt i Laholm och bor idag i Malmö där han jobbar med EU-frågor på Malmö kommun.

LSU:s styrelse 2009
Hanna Hallin (Röda Korsets ungdomsförbund, ordförande, omval)
Omar Mustafa (Sveriges Unga Muslimer, vice ordförande, omval)
Gabriel Ehrling (Förbundet Vi Unga, vice ordförande, nyval)
Daniel Frelén (CISV Sweden, ledamot, nyval)
Sara Haraldsson (Sveriges elevråd - SVEA, ledamot, omval)
Linus Källander (Sveriges Ungdomsråd, ledamot, omval)
Mikael Leisjö (Sveriges Roll- och konfliktspelsförbund Sverok, ledamot, omval)
Imse Nilsson (Svenska Scoutförbundet, ledamot, omval)
Johanna Storbjörk (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU, ledamot, nyval)
Hans Vindeland (Utrikespolitiska förbundet Sverige, ledamot, omval)
Seher Yilmaz (Grön Ungdom, ledamot, nyval)

Kontakt
Daniel Frelén
0706 - 66 65 17

Gustav Edman
Pressekreterare LSU
08 - 672 66 76
0733 - 800 870
gustav.edman@lsu.se

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. Vi utvecklar unga ledare och deras organisationer samtidigt som vi arbetar för att förbättra ungas villkor i Sverige och världen. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU samlar 78 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet.

Regioner

  • Halland

Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer. LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Följ LSU:s arbete på Facebook och Twitter.