Pressmeddelande -

Jakop 24 år, utmanar världens ledare

Idag åker Jakop Dalunde, 24 år, språkrör för Grön Ungdom och representant för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer till FN:s kommission för hållbar utveckling, till New York för att jobba för ett hållbart ledarskap bland världen länder. Varje år deltar LSU i den svenska regeringsdelegationen med syftet att verka för ett långsiktig och hållbart generationsperspektiv i kommissionens arbete. I år ska kommissionen se över i vilken utsträckning länder gör det som de tagit på sig att göra för en hållbar utveckling och identifiera framtida utmaningar. - Utmaningar innebär möjligheter, men då krävs mod. Det krävs mod för att ställa om vårt samhälle till ett hållbart samhälle och jag hoppas påverka ledarskapet i kommissionen i rätt riktning, säger Jakop Dalunde, språkrör för Grön Ungdom och representant för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer till FN:s kommission för hållbar utveckling. Kommissionen sammanträder 5 – 16 maj och innan dess ska Jakop jobba ihop sig med andra ungdomsorganisationer från hela världen som är på plats i New York i samma syfte som Jakop och LSU. Relationen mellan det globala och det lokala blir allt mer präglad av ett ömsesidigt beroende. Det är därför centralt att ungas delaktighet, inflytande och makt inte stoppas vid kommun- eller nationsgränserna. Möjligheterna för ungdomsorganisationer att spela en roll i den globala politiken ökar när de internationella kontakterna blir fler och nätverk bildas mellan personer och organisationer. Den svenska delegationen leds av Jordbruksdepartementets statssekreterare Rolf Eriksson. I delegationen ingår förutom Jakop Dalunde, bland andra även miljöambassadör Erik Hammarskjöld. Jakop kommer hem den 16 maj och åker direkt till Örebro och LSU:s globala konferens ”Climate Change” som samlar unga ledare från 25 länder. Med konferensen hoppas LSU att ungdomsorganisationer gemensamt ska få bättre förståelse för hur hållbar utveckling relaterar till oss och samtidigt definiera vårt ansvar och vår roll. Mer om konferensen finns på www.lsu.se Mer information: Jakop Dalunde, språkrör för Grön Ungdom och representant för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer till FN:s kommission för hållbar utveckling, E-post: jakop.dalunde@lsu.se eller mobil: +1 917 355 3847 (NY). Per Olsson, intressepolitisk samordnare, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, e-post per@lsu.se eller mobil: 0739-63 57 23.

Ämnen

  • Politik