Pressmeddelande -

Milischia Rezai för Sveriges ungdomsorganisationers talan i FN:s Generalförsamling

Den 8 oktober håller Milischia Rezai ett tal i FN:s Generalförsamling. Som representant för 73 svenska ungdomsorganisationer kommer Milischia att tala om rasism, migranters utsatta situation och växande miljöproblem. Stora utmaningar som dagens unga kommer att få ärva om världens ledare inte tar sitt ansvar.


- ”I mitt tal kommer jag att tala om flyktingar och migranters särskilt utsatta situation. Många länder, däribland Sverige, bryter mot internationella överenskommelser och de mänskliga rättigheterna genom att behandla migranter illa och skicka tillbaka flyktingar till länder där deras säkerhet är i fara. Jag vill betona vikten av att länder följer de avtal de skrivit under och står upp för alla människors lika värde, oavsett hudfärg eller nationalitet”, säger Milischia Rezai.

Milischia Rezai, 23 år och uppvuxen i Norrköping, sitter i S-studenters förbundsstyrelse, styrelsen för Olof Palmes Internationella Center och i Uppsalas kommunstyrelse. Milischia är utsedd att representera Sveriges ungdomsorganisationer i FN:s Generalförsamling 2012.

- ”Jag är oroad över de tendenser vi ser på en växande främlingsfientlighet runt om i världen. Mitt tal tar avstamp i terrordådet på Utøya där unga engagerade människor, flera av dem mina egna vänner, blev måltavlor för högerextremismen på grund av deras antirasistiska och feministiska övertygelser. Främlingsfientligheten hänger ihop med ökade klyftor, arbetslöshet och otrygghet. Genom att skapa jämlika samhällen kan vi bekämpa rasismen och bygga starka samhällen som ger alla barn och unga samma uppväxtvillkor”, säger Milischia Rezai.

Milischia finns tillgänglig för intervjuer till och med onsdagen den 3 oktober, och reser till New York den 4 oktober. Efter det kan Milischia nås i New York genom Olle Svahn, projektledare för politik och påverkan, LSU.

Kontakt
Milischia Rezai
LSU:s representant i FN:s generalförsamling 2012  
0761-65 60 80
milischia.rezai@lsu.se

Olle Svahn
Projektledare, politik och påverkan, LSU
0734-60 56 75
olle.svahn@lsu.se

Ämnen

  • Internationellt

Kategorier

  • fn
  • antirasism
  • migrationsfrågor
  • ungdomspolitik
  • ungdom
  • unga
  • ideell
  • engagemang
  • anti-diskriminering

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. Vi utvecklar unga ledare och deras organisationer samtidigt som vi arbetar för att förbättra ungas villkor i Sverige och världen. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU samlar 73 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet. Följ LSU:s arbete på Facebook och Twitter.