Pressmeddelande -

Politiker, unga engagerade och sociala entreprenörer i dialogmöte om framtidens jobb för unga i Västra Götaland

Måndag den 10 maj samlas politiker, unga engagerade och unga sociala entreprenörer i Göteborg för ett kreativt och nytänkande dialogmöte på temat "Hur kan vi skapa framtidens jobb för unga i ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle?". Mötet, som kallas Re:Think Session, anordnas av LSU- Sveriges ungdomsorganisationer tillsammans med Tällberg Foundation och Västra Götalandsregionen.

Mötet har ett fokus på utvecklingen och möjligheterna i Västra Götaland. Tillsammans ska deltagarna ta fram nya lösningar för hur man i politiken kan arbeta mot ett samhälle där fler arbetstillfällen skapas samtidigt som man öppnar upp för nya hållbara arbetssätt och visioner.

Det kommer att åtföljas av en Re:think Session med nationellt perspektiv den 19 maj i Sveriges Riksdag för att sedan kopplas ihop till ett globalt perspektiv på forumet Rework the World i Leksand i sommar som anordnas av Tällberg Foundation, LSU och YES Inc.

Måndagens Re:Think Session samlar politiker från Västra Götalandsregionen, unga engagerade i LSU:s medlemsorganisationer och unga sociala entreprenörer. Journalister bjuds in för att vara med under dagen.

Deltagare:

Politiker:

Lars Bäckström - Landshövding Västra Götaland
Claes Vesterteg (C) Riksdagsledamot i miljö och jordbruksnämnden
Rosie Rothstein (FP)
Marina Johansson (S) Göteborgs kommunstyrelse
Amanda Åhall (V) Regionfullmäktige
Ida Legnemark (V) Kommunstyreledamot i Borås
Joakim Larsson (Mp)
Kristina Jonäng (C) Chefstrateg
Sofi Bringsonou (S) Ledamot i regionfullmäktige
Karin Engdahl (S) Regionråd samt ordförande i Folkhälsokommitten

Från LSU:s medlemsorganisationer:
Lisa Nissen Ordförande CISV Väst
Josefin Redin - Vi Unga Väst
Rickard Nordin  - Centerns Ungdomsförbund
Tommy Nilsson - Sverok
Jennie Niklasson - Aktiv Ungdom
Gabriel Ehrling - Styrelseledamot Rework the World
Amir Sajadi - Projektledare Rework the World in Sweden

Sociala entreprenörer:
Sofia Appelgren - Mitt Liv
Mattias Mellgren - Communicare
Gayathri Rathinavelu - The Good Tribe
Gustaf Johansson - Entreprenörsjakten
Charlotte Schéle - Ung Företagsamhet
Per Adolfsson - Coompanion
Sara Isaksson - Coompanion

Var: Göteborgs stadsmuseum
När: Klockan 13- 16, 10 maj

Kontakt:
Sandra Kinnaman Nordström
Projektledare för Re:Think på LSU
0707 - 93 66 99

Caroline Stiernstedt Sahlborn
Projektledare Tällberg Foundation
070 249 77 81

Oskar Kollberg
Pressekreterare LSU
oskar.kollberg@lsu.se
0704 - 50 69 46

Ämnen

  • Organisationer

Kategorier

  • social entrepreneur
  • samhällsekonomiskt
  • klimatfrågan
  • ideell
  • engagemang
  • ungdom
  • unga
  • ungdomspolitik

Regioner

  • Göteborg

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. Vi utvecklar unga ledare och deras organisationer samtidigt som vi arbetar för att förbättra ungas villkor i Sverige och världen. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU samlar 76 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet. Följ LSU på Facebook och på Ordförandebloggen. LSU:s representanter i FN och EU under 2010 följer du på Representantbloggen.