Pressmeddelande -

Unga ledare från Afrika, Asien och Östeuropa till Rework the World

2-6 juni arrangeras Rework the World i Leksand - the 5th Global YES Summit av LSU- Sveriges ungdomsorganisationer, Tällberg Foundation och YES Inc. Det internationella toppmötet samlar många av världens framstående politiker, forskare och entreprenörer och LSU välkomnar speciellt de 65 unga ledare som kommer från LSU:s partnerorganisationer i Afrika, Asien och Östeuropa. Även ett 80-tal unga engagerade från LSU:s medlemsorganisationer i Sverige deltar.

Till Rework the World i Leksand kommer runt 1500 personer från 110 länder och bland deltagarna syns 65 unga ledare från LSU:s samarbetspartners i Afrika, Asien och Östeuropa. Det är första gången som så många av LSU:s internationella partners har möjlighet att träffas tillsammans. Syftet med toppmötet är att gemensamt angripa frågor som rör klimat, arbete och tillväxt.

- Vi kommer alla med olika bakgrunder och skiftande perspektiv men står inför samma globala utmaningar, inte minst när det gäller klimatet. Jag ser fram emot att träffa ungdomsorganisationer från hela världen och utbyta erfarneheter, säger Muziwhake Sigudla från Southern African Youth Movement i Sydafrika.

Flera ungdomsorganisationer på plats
Representanter från LSU:s partners i Tanzania, Malawi, Kenya, Ghana, Zambia, Zimbabwe, Sydafrika, Uganda, Liberia, Swaziland, Kasakstan, Belarus, Sri Lanka, Filippinera, Indonesien och Libanon kommer att delta under veckan.

Ett 80-tal unga från LSU:s medlemsorganisationer i Sverige deltar, bland andra Grön Ungdoms Jacob Dalunde, RFSL Ungdoms Felix König och Stefan Flod från Ung Pirat. LSU:s ordförande Seher Yilmaz medverkar i det avslutande samtalet på lördagen tillsammans med bland andra Ismail Serageldin från Alexandrias bibliotek.

För fullständig information om deltagare från LSU:s partnersamarbeten och medlemsorganisationer, se bifogat dokument.

Politiker, entreprenörer och opinionsbildare
Rework the World samlar en mängd kända politiker, entreprenörer, opinionsbildare och företagsledare. Bland deltagarna finns bland andra Elinor Ostrom, nobelpristagare i ekonomi 2009, Kumi Naidoo, executive director Greenpeace International och Mary Robinsson, tidigare irländsk president och FN-kommisionär för mänskliga rättigheter.

LSU:s Globalkonferens en del av Rework the World
Varje år arrangerar LSU den så kallade Globalkonferensen, som i år hålls i samband med Rework the World. Gloablkonferensens aktiviteter under Rework the World är speciellt riktade för de ungdomsorganisationer som medverkar. LSU:s Josephine Sundqvist och den kände kenyanske tv-personligheten Larry Madowo moderarar Globalkonferensen.

För program gällande Globalkonferensen under Rework the World, se bifogat program

Aktuell information om Rework the World, program för hela veckan och uppdateringar finns på Reworktheworld.org

Arrangörer:
LSU- Sveriges ungdomsorganisationer
Tällberg Foundation
YES Inc

Kontakt:
Amir Sajadi
Projektledare Rework the World - LSU
amir.sajadi@lsu.se
0731 - 54 87 75

Oskar Kollberg
Pressekreterare LSU
oskar.kollberg@lsu.se
0734 - 60 56 71

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • internatio
  • toppmöte
  • social entrepreneur
  • klimatpolitik
  • ungdomspolitik
  • ungdom
  • unga
  • samhällsekonomiskt
  • klimatfrågan
  • ideell

Regioner

  • Leksand

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. Vi utvecklar unga ledare och deras organisationer samtidigt som vi arbetar för att förbättra ungas villkor i Sverige och världen. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU samlar 76 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet. Följ LSU på Facebook och på Ordförandebloggen. LSU:s representanter i FN och EU under 2010 följer du på Representantbloggen.