Inbjudan till presskonferens

Tid 22 Februari 2006 11:30 – 11:30

Plats Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund

Hur ser forskarna på skogsbruket i framtiden utifrån pågående, konstaterade klimatförändringar? Och hur påverkar dessa förändringar markägarnas planering? Klimatfrågan är viktig för hela samhället, inte minst för dem som vill ta ett långsiktigt ansvar inom jordbruks- och skogsnäringen. Nu inleds ett unikt samarbete mellan Lunds universitet och Carl Piper, en av Skånes största markägare, där universitetets ambition på sikt är att ta fram ett skräddarsytt forskningspaket för Pipers behov. Som ett första steg i samarbetet hålls ett endagsseminarium om vad klimatförändringarna förväntas innebära för skogsnäringen i Skåne. Flera intressanta forskare delar med sig av de senaste forskningsrönen. Dessutom ger Carl Piper sin personliga syn på de utmaningar och frågeställningar som dagens och framtidens odlare står inför. Pressen är välkommen på presskonferens och efterföljande seminarium. Tid: Onsdagen den 22 februari klockan 11.30 Plats: Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund Medverkande på presskonferensen: Carl Piper, odlare och miljöentreprenör, Bengt Nihlgård, professor emeritus i växtekologi och systematik, Thomas B Johansson, chef för Miljöinstitutet samt universitetets rektor Göran Bexell. För mer information kontakta: Carl Foung, utvecklingsdirektör på Internationella miljöinstitutet. Tel: 046-222 02 18 Mobil: 0708-567815 Anna Johansson Informationsenheten Lunds universitet 046-222 70 28

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028

Relaterat innehåll