Risk-bedömning av ESS-anläggningen

Tid 11 April 2006 13:15 – 13:15

Plats LTH, V-huset mitt i campusområdet, sal V:B direkt vid foajén

Lund är en av kandidaturstäderna för den kraftfullaste neutronforskningsanläggningen i världen: European Spallation Source, ESS. På uppdrag av Lunds kommun har ett examensarbete genom¬förts för att klarlägga riskerna med en sådan unik anläggning. På tisdag den 11 april kl 13.15 presenteras detta av de två rapportförfattarna. Representanter för media är välkomna till redovisningen på LTH, V-huset mitt i campusområdet, sal V:B direkt vid foajén. Två brandingenjörsstudenter har undersökt planerna ur ett brett riskperspektiv och de kommer att meddela sina bedömningar och rekommendationer. Studenternas namn och andra detaljer meddelas först vid presentationen. Mats Nygren

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028

Relaterat innehåll