Pressmeddelande -

Arkitektstudenter i Lund har vårutställning - Gert Wingårdh examinerar

När Arkitektskolan vid Lunds tekniska högskola för första gången, enligt Bolognaprocessen, examinerar kandidatstudenter efter tre år studier i Arkitektur (Bachelor of Architecture) är det Sveriges mest namnkunnige arkitekt som är extern censor.

Bland examensarbetena märks bl a förslag till nybyggnader och kompletteringar av Lunds stadsbibliotek och längs St Petri kyrkogata och Winstrupsgatan i Lund.

Se utställningen och genomgången i Fullskalelabbet, Arkitektskolan, LTH, Sölvegatan 24 Lund Onsdag 28 maj från 08.00-18.00. Kaffe och frågor till Gert Wingårdh och kandidatstudenterna kl 10.00-10.30.

Även slutexamensarbeten, alltså studenter som efter fem år studier snart är färdiga arkitekter, redovisas. Flera förslag handlar om hur hemliga militära anläggningarna på Aspö och Västra Hästholmen i Karlskronas skärgård kan göras om för fredliga användningar, t ex hotell, spa-anläggning, strandnära fritidshus, fästningsmuseum, fredsmuseum mm. Arbetet har skett tillsammans med Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket och militärhistoriker i Karlskrona. Slutkritik på dessa studenters förslag sker tisdag den 27 maj i stora konferenssalen 2 tr Arkitektskolan, LTH, Sölvegatan 24 Lund.

För mer information, kontakta:
Mats Edström
Professor i Arkitektur
Avd f Bebyggelsevård
Inst f Arkitektur och Byggd miljö, LTH
0708-131130
Mats.Edstrom@byggark.lth.se
Se även www.bv.lth.se


Kort om Gert Wingårdh: Gert Wingårdh leder Sverige ledande arkitektkontor med 129 anställda (65 kvinnor 64 män). Kontoret har tilldelats Sveriges största arkitektpris, "Kasper Sahlinpriset" fem gånger, senast 2007 för utformningen av den Svenska ambassaden i Washington. Just nu pågår utställningen "Eleven Houses" på Arkitekturmuseet i Stockholm som beskiver några av kontorets arbeten.
Se även www.wingardhs.se

Kort om den nya examensordningen: 1968 utbildades den första arkitektkullen från LTH som då vara fyraårig. Enligt Bolognaprocessen införs nu en mellanexamen efter tre år, bachelor och en slutexamen, masters som ger tillträde till yrkesorganisationen Sveriges Arkitekter. Mellanexamen ger studenter möjlighet att läsa vidare vid andra arkitektskolor i Europa i världen. På motsvarande sätt söker utländska studenter tillträde för att ta arkitektexamen vid arkitektskolan i Lund. Redan idag har vår arkitektskola 40-50 inkommande studenter för termins- och helårskurser på mastersnivå. Ca 20 lundastudenter läser samtidigt vid utländska skolor varje år.

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028