Pressmeddelande -

AstraZeneca och Lunds universitet jämnar vägen för forskningssamarbeten genom ramavtal

AstraZeneca och Lunds universitet har ingått ett ramavtal för forskningssamarbeten. Genom överenskommelsen kan gemensamma forskningsprojekt inledas snabbare och mer effektivt.

Avtalet innebär att banden mellan forskningsorganisationerna kommer att stärkas och processen för etablering av nya samarbeten kommer att underlättas. Avsikten är att gemensamma principer ska gälla för samtliga samarbeten mellan AstraZeneca och Lunds universitet. Avtalet löper tills vidare.

Ramavtalet har undertecknats av AstraZenecas globala forskningschef Jan Lundberg och Lunds universitets rektor Göran Bexell.

- Genom konsekventa principer för våra gemensamma forskningsprojekt stärker vi banden mellan Lunds universitet och AstraZeneca, säger AstraZenecas globala forskningschef Jan Lundberg. Kortare startsträcka från idé till projekt kommer att underlätta för båda våra organisationer, vilket i slutändan gynnar patienterna.

- Lunds universitet och AstraZeneca har många gemensamma intressen såsom forskarskolor, utbildning och MAXLAB, och höstens forskningsproposition accentuerar ytterligare dessa intressen. Det nya avtalet underlättar samarbetet mellan våra forskare och stärker på så sätt regionens konkurrenskraft, säger Göran Bexell, rektor för Lunds universitet.

Tisdagen den 25 november träffas toppforskare från Lunds universitet och Astra Zeneca för att utbyta idéer. Dagen inleds kl 9.00 med en offentlig bekräftelse på avtalet, där universitetets rektor Göran Bexell och AstraZenecas globala forskningschef Jan Lundberg medverkar.

Media är välkommen att delta. Mötet äger rum i Studiecentrum, John Ericssons väg 4 i Lund. Lokal: Pepparholmen.


För mer information, vänligen kontakta:

Sverker Ljunghall
Vice President Science Relations, Global Discovery Research
AstraZeneca
Tel: 08-553 28 728
e-post: sverker.ljunghall@astrazeneca.com

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028