Pressmeddelande -

Begäran om utredning av forskningsoredlighet lämnas till VR

Lunds universitet lämnar nu en begäran till Vetenskapsrådet att de ska göra en vidare utredning av misstänkta oegentligheter i en studie som rör teknik för fosterövervakning kallad STAN (ST-analys av fostrets EKG). Universitetet vill få klarhet i om oegentligheter har förekommit. Om så är fallet vill man veta hur det har kunnat ske, vem som är ansvarig och om det har påverkat slutsatserna i studien.

I maj 2007 lämnades en anmälan om misstänkt forskningsoredlighet till Lunds universitets rektor Göran Bexell. Anmälan gällde misstänkta oegentligheter i en studie som rör teknik för fosterövervakning kallad STAN (ST-analys av fostrets EKG).

En utredning, gjord av en utomstående granskare, som blev klar i oktober drog slutsatsen att man inte kan utesluta att data har manipulerats i studien. Rektor beslöt därför att en fortsatt utredning av studien ska ske. Lunds universitet har nu lämnat en begäran till Vetenskapsrådet (VR) att de ska utreda studien vidare.

Lund universitet vill få svar på frågorna:
- Om oredlighet har förekommit i STAN-studien. För att med säkerhet kunna säkerställa att oredlighet förekommit måste en utvidgad analys göras. I uppdraget ligger att avgöra hur omfattande en sådan analys måste vara för att kunna säkerställa att oredlighet har förekommit i STAN-studien.
- Om oredlighet har förekommit, var i händelsekedjan har detta skett?
- Om oredlighet har förekommit, har den varit uppsåtlig eller beror den på oaktsamhet?
- Om oredlighet har förekommit, vem/vilka kan ställas till ansvar för detta?
- Om oredlighet har förekommit, hur har detta påverkat slutsatsen av studien?

Förra veckan det blev klart att Vetenskapsrådet av regeringen får ett tillfälligt uppdrag att utreda forskningsfusk. Detta tills dess att det nya organet för utredning av forskningsfusk, som ska vara knutet till Centrala etikprövningsnämnden, finns på plats.

Läs mer om i ett pressmeddelande om den utomstående granskarens slutsatser från den 22 oktober
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1383&visa=pm&pm_id=980

För mer information kontakta:
Rektor Göran Bexell, 046-222 70 01, 0705-597 001, Goran.Bexell@rektor.lu.se
Dekanus för Medicinska fakulteten,Bo Ahrén, 046-222 80 84, Bo.Ahren@med.lu.se

Johanna Sandahl

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028