Pressmeddelande -

Bemanningsarbete ger både rörlighet och trygghet

Rörlighet på arbetsmarknaden men ändå trygga anställningsformer. Så vill gärna EU att medlemsländerna ska utforma sin politik på arbetslivsområdet. Men går det att kombinera dessa två, till synes motstridiga, begrepp? Arbetsrättsjurist Annika Berg vid Lunds universitet har studerat hur ”flexicurity” fungerar i svenska bemanningsföretag.

I EU:s gemensamma principer för medlemsländernas skilda arbetsmarknadsmodeller ingår anställningsavtal som är både flexibla och trygga – något som kommit att kallas för flexicurity. Annika Berg har i sin avhandling studerat bemanningsföretag där arbetskraft hyrs ut till skiftande företag. Just bemanningsföretagen kan på sitt alldeles egna sätt sägas kombinera flexibilitet med trygghet.

- Flexibilitet i form av att bemanningsföretaget och dess beställare smidigt kan anpassa arbetsstyrkan och lönekostnaderna. Trygghet i form av grundlön, mångskiftande arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet för löntagarna, säger Annika Berg.

Berg har tittat på hur kollektivavtal och lagar har anpassats för branschen och hon menar att utformningen ger arbetsgivaren lite fler fördelar än arbetstagaren.

- Arbetsformen för arbetstagaren innebär en risk för ofrivillig arbetslöshet och varierande inkomster, säger Annika Berg.

- Å andra sidan får arbetstagaren en bred arbetslivserfarenhet och många kontakter med potentiella nya arbetsgivare. Det kan i sig ses som en trygghetsinvestering för framtiden och bidra till den anställdes anställningsbarhet. Möjligheten att kunna gå vidare och etablera sig på arbetsmarknaden i stort kan i dagens föränderliga värld ofta visa sig vara lika viktigt som den formella tryggheten i en given anställning.

Bemanningsföretag är ett relativt nytt fenomen på arbetsmarknaden och utvecklingen mot allt fler arbetstagare i bemanningsarbete har på många sätt följt utvecklingen kring förbättrade arbetsvillkor för arbetskraften. Särskilt gäller detta lönevillkor och beställarnas ansvar för likabehandling och ickediskriminering. Anställda i bemanningsföretag omfattas idag i hög grad av kollektivavtal: man räknar med att 150 000 personer i bemanningsföretagen är anslutna.

Avhandlingen i arbetsrätt heter ”Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling, En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag” och har skrivits av Annika Berg på Juridiska institutionen vid Lunds universitet.

För mer information kontakta Annika Berg på:
046- 32 36 32
046- 222 10 21
070-280 18 26
E-post: annika.berg@jur.lu.se

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028