Pressmeddelande -

Christina Johnsson tilldelas Justa Gardi-anslag

Stiftelsen Justa Gardi för främjande av humanitär vetenskaplig forskning och utbildning har beslutat att anslå 550 000 kronor till jur. dr. Christina Johnsson vid Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i Lund. 


Anslaget ges för att finansiera forskningsprojektet "Ett människorättsperspektiv som arbetssätt" som beräknas pågå under 12 månader. Projektet syftar till att utveckla en metod som kan underlätta tillämpningen av mänskliga rättigheter i olika verksamheter. Tanken är att identifiera en allmän förståelse av vad ett människorättsperspektiv är och att omsätta det i en metod för allmän tillämpning.

Anslaget delas ut måndagen den 1 december kl 15.30 av företrädare för stiftelsen vid en ceremoni i Raoul Wallenberg institutets lokaler, Stora Gråbrödersgatan 17 B i Lund.

Christina Johnsson är chef för Raoul Wallenberg institutets avdelning för forskning och akademisk utbildning. Projektet skall genomföras av en grupp forskare och andra knutna till institutet med Christina Johnsson som projektledare. Institutet har både en bred forskningskompetens inom området mänskliga rättigheter och en lång erfarenhet av mer praktiskt orienterad verksamhet inom ramen for internationellt utvecklingssamarbete.

Stiftelsen Justa Gardi grundades av Sven Rosengren den 23 oktober 1990. Stiftelsens grundkapital var 50 000 kronor. Genom gåvor från stiftaren uppgår kapitalet för närvarande till omkring 12 miljoner kronor. Stiftelsens ändamål är att genom bidrag främja vetenskaplig forskning, ge hjälp till behövande och stödja undervisning eller utbildning för tillämpning av de mänskliga rättigheterna. Stiftelsen har sitt säte i Malmö. Stiftaren är numera avliden. Stiftelsen förvaltas nu av en styrelse bestående av Per Guldstrand och Marianne Blad.

Företrädare för media är välkomna att närvara vid överlämnandet av anslaget och att träffa Christina Johnsson och andra företrädare för institutet och för Stiftelsen Justa Gardi.

När: Måndagen den 1 december kl 15.30

Var: I Raoul Wallenberg institutets lokaler, Stora Gråbrödersgatan 17 B i Lund.

Kontaktpersoner: Leif Holmström, direktör RWI, telefon 046-222 1205 eller Rolf Ring, bitr direktör RWI, telefon 046-222 1208

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028