Pressmeddelande -

Expertlista: Öresundsbron 10 år

För tio år sedan invigdes Öresundsbron och över 50 miljoner bilresor har gjorts över bron sedan dess. Idag jobbar många svenskar i Köpenhamn och många danskar har flyttat till Skåne. Men finns det en Öresundsidentitet? Förstärker arbetspendlingen könsroller? Och lönar sig bron? Lunds universitet har sammanställt en lista på forskare som kan svara på frågor om Öresundsbron.


Öresundsintegration

Orvar Löfgren, professor i etnologi, har forskat om svensk, dansk och Öresundsidentitet.

Kontakt

Orvar.Lofgren@kultur.lu.se

Tel: 046-13 08 32Richard Ek, på service management i Helsingborg. Har forskat om medborgarnas roll i stora regionprojekt och har bland annat ställt sig frågan om inte pendlingen förstärker könsrollerna. Har skrivit en avhandling om Öresundsregionen och visionerna kring denna.

Kontakt

Richard.Ek@msm.lu.se

Tel: 042-35 66 16

Professor Magnus Jerneck, statskunskap, som har forskat om integrationen i Öresundsregionen.

Kontakt

magnus.jerneck@svet.lu.se

Tel: 046-222 97 77Ekonomi

Professor Sten Wandel, svarar på frågor som handlar om logistik och godstransporter.

Kontakt

Sten.Wandel@tlog.lth.se

Tel: 046-222 81 14 eller 070 728 47 73Mats Tjernberg forskar om svensk och internationell företagsbeskattning samt global rättvisa och skatter. Har skrivit en debattartikel om behovet av att göra om Öresundsskatterna.

Kontakt

Mats.Tjernberg@jur.lu.se

Tel: 046-222 10 35

Ronny Andersson, gästprofessor vid Lunds Tekniska Högskola, kan svara på frågor om byggsektorn kring Öresund. Dansk och svensk byggsektor lever sida vid sida och aldrig mötas de två - eller?

Kontakt

Ronny.Andersson@kstr.lth.se

Tel: 0708-45 63 27 Länk till tidigare pm: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1383&visa=pm&pm_id=1298

Turism

Håkan Jönsson, kulturgeograf, om försöken att etablera regionen som världsledande vad gäller functional food dvs. nyttig mat.

Kontakt

Hakan.Jonsson@kultur.lu.se

Tel: 046-222 95 12 eller 0733-603 521Tom O Dell, har i sin forskning undersökt pendling och vardagslivet i Öresund med bron.

Kontakt

Thomas.ODell@msm.lu.se

Tel: 042-35 66 07 eller 046-222 04 19

Historiskt perspektiv

Fredrik Persson, historiker, forskar om Öresund och Skåne som regioner och framförallt vilken roll historien spelar för att förankra politiska projekt som Öresundsbron i vår tid.

Kontakt

Fredrik.Persson@hist.lu.se

Tel: +49 (0)30-2093 4770 eller +49 (0)1577-3582 583

Djur och havsliv


Leif Nilsson, zooekolog, har jobbat med kontrollprogrammet inför brobyggandet, då med fokus på sjöfågel, och sedan även studerat fåglars beteende efter att bron byggts. Han har även gjort fältarbete vid bron för att studera fåglarnas beteende men nu på uppdrag av dem som ska bygga Fehmarn-Bält-bron. Kan även uttala sig om Pepparholm som rastplats för flyttfåglar

Kontakt

Leif.Nilsson@zooekol.lu.se

Tel: 046-222 37 09 eller 070-525 57 09

Kjell Andersson, forskningsingenjör i teknisk geologi, kan svara på frågor om hur Öresundsbron påverkat havsfaunan.

Kontakt

Kjell.Andersson@tg.lth.se

Tel: 046-2227371

Peter Jonsson universitetsadjunkt i teknisk geologi, kan svara på om hur bron påverkat havsfaunan.

Kontakt

Peter.Jonsson@tg.lth.se

Tel: 046-222 49 58Bygga broar


Professor Lars-Olof Nilsson, byggnadsmaterial. Är expert på betong och materialfrågor.

Kontakt

Lars-Olof.Nilsson@byggtek.lth.se

Tel: 046-222 74 08

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028