Pressmeddelande -

För tidigt för individuella gentest

Den hittills mest omfattande undersökningen någonsin om den genetiska bakgrunden till typ 2 diabetes publiceras idag i New England Journal of Medicine.
- Det är första gången någon kan visa att riskgenerna verkligen förutsäger framtida typ 2 diabetes, säger Valeriya Lyssenko, forskare på Lunds Universitets Diabetescenter och huvudförfattare till artikeln.
Ändå gör hon tummen ner för de kommersiella gentest som vem som helst kan köpa för att testa sin risk.

- De är inte meningsfulla. Inte ännu, säger hon.

Hennes kritiska inställning bygger på den nu publicerade undersökningen där fler än 19 000 personer följts i mer än 23 år och 16 misstänkta genetiska riskvarianter har kartlagts.

- Elva av dem förutsäger ett insjuknande i typ 2 diabetes. Ju längre uppföljningen är desto starkare slår generna igenom jämfört med andra kända riskfaktorer, konstaterar Valeriya Lyssenko.
Det elva riskgenerna kunde var och en för sig förutse ett insjuknande i typ 2 diabetes och inte oväntat ökar risken ju fler riskvarianter en person har.

Forskargruppen analyserade också icke ärftliga riskfaktorers prognosvärde för ett framtida insjuknande, exempelvis övervikt. Analysen visade att en sammanvägd bedömning av dem och av den genetiska risken gav störst precision i förutsägelsen. Så har till exempel en överviktig person med flera riskgener åtta gånger större risk att insjukna jämfört med en lågriskindivid.
- De icke-ärftliga riskfaktorerna ändras ju över tid och går att påverka. Det gör inte vårt biologiska arv, konstaterar Valeriya Lyssenko.

Däremot fann forskarna inte något direkt samband mellan riskgener för diabetes och övervikt. Riskgenerna verkar genom en annan mekanism
- Ja, åtta av de elva varianterna försämrar förmågan att utsöndra insulin. Bärarna kan alltså inte möta det ökade insulinbehovet som följer på exempelvis övervikt, säger Valeriya Lyssenko.

- Det är så vi ska använda dagens genetiska kunskaper. De ska ge oss djupare insikter om grundläggande sjukdomsmekanismer. Vi ska inte använda dem för att tjäna pengar på att påstå att vi kan spå människors framtid. Kunskapsunderlaget är för tunt för det idag, säger Leif Groop, professor i diabetes och endokrinologi vid Lunds universitet och världsledande expert på genetiken bakom diabetes.

Den nu publicerade studien vilar på två stora befolkningsstudier, 16 000 personer i Malmö Förebyggande Medicin, och nästan 3 000 i den finländska Botniastudien.

Länk till New England Journal of Medicine: http://content.nejm.org/ Artikel: \"Clinical Risk Factors, DNA variants and the development of Type 2 Diabetes\"

För mer information:
Leif Groop; 040 - 39 12 02, 070 - 591 25 48, Leif.Groop@med.lu.se
Valeriya Lyssenko; 073 - 042 73 52, Valeri.Lyssenko@med.lu.se
Peter M Nilsson; 040-33 24 15, 0704-50 34 56, Peter.Nilsson@med.lu.se

Tord Ajanki

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028