Pressmeddelande -

Första studien av missbruk bland psykossjuka

 

Personer med svår psykisk sjukdom, exempelvis schizofreni och andra psykossjukdomar, drabbas också i större utsträckning av sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och infektionssjukdomar.


Trots att det allmänna hälsoläget hos befolkningen har förbättrats har personer med svår psykisk sjukdom inte haft samma positiva utveckling. Missbruk av alkohol, narkotika och tobak spelar en viktig roll i sammanhanget.

- Arbetet med att förebygga missbruk hos psykospatienter är eftersatt. Genom ett mer proaktivt arbete med bland annat regelbundet återkommande undersökningar kan de psykiskt sjuka också få ta del av de folkhälsoförbättringar som skett i Sverige de senaste åren, säger Gunilla Cruce, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet.

- Var fjärde person inom psykosvården har ett så kallat riskbruk eller skadligt bruk av alkohol och, eller, narkotika. Att samtidigt med svår psykisk sjukdom också ha ett missbruksproblem komplicerar livssituationen och både den psykiska och kroppsliga hälsan. Dödsrisken i denna grupp är också hög. Det är alltså oerhört viktigt att vi inom psykiatrin fångar upp riskbruket i ett tidigt skede. Då kan vi ofta med relativt enkla medel hjälpa patienten innan allvarligare problem utvecklas, menar Gunilla Cruce.

Gunilla Cruces studie är den första studien av riskbruk inom psykosvården i Sverige och en av ett fåtal i världen. Hon disputerar på sin avhandling "Riskbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak hos personer med svår psykisk sjukdom. Förekomst och återhämtning" idag den 28 november klockan 13:15 i Edens hörsal, Statsvetenskapliga institutionen, Paradisgatan 5H, Lund.

Länk till avhandling:
http://luur.lub.lu.se/luur?func=downloadFile&fileOId=1264710

Riskbruk = konsumtion som om den fortsätter kan riskera att leda till ett missbruk och svåra psykiska och fysiska skador.

Kontakt: Gunilla Cruce, 046-17 38 02 , 0734-382945,
gunilla.cruce@med.lu.se

Katrin Ståhl

 

 

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028