Pressmeddelande -

Forskare och toppdiplomater möts i Backåkra

Fredagen den 1 oktober möts toppdiplomater och forskare på Dag Hammarskjölds sommarställe i Backåkra. Mötet blir det första i en samtalsserie som arrangeras av Lunds universitet i samband med 100-årsminnet av förre FN-generalsekreteraren Dag Hammarskjölds födelse. Under fredagen kommer ett 20-tal forskare och internationella tjänstemän att föra samtal kring hur den internationella tjänstemannens roll har förändrats under senare årtionden. – Kalla krigets slut, framväxten av nya typer av internationella organisationer och inte minst den fördjupade integrationen i Europa har på olika sätt förändrat förutsättningarna för den internationelle tjänstemannens arbete, säger Christer Jönsson professor i internationell politik vid Lunds universitet. Tillsammans med professor Gudmundur Alfredsson, föreståndare för Raoul Wallenberg-institutet kommer han att leda samtalen i Backåkra. En av Dag Hammarskjöld första insatser när han tillträdde som generalsekreterare vid FN var att reformera och effektivisera den trögrörliga FN-organisationen. Under hans ledning blev posten som generalsekreterare mer självständig och han fick större auktoritet i internationella sammanhang än någon av hans företrädare hade haft. Bland de inbjudna gästerna finns Hans Corell, tidigare biträdande generalsekreterare i FN, Allan Larsson, ordförande i Lunds universitets styrelse och tidigare generaldirektör i EU-kommissionen, professorerna Thomas G Weiss och Leon Gordenker, båda världsledande forskare kring internationella organisationer i allmänhet och FN i synnerhet. Nästa år kommer 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse att firas runt om i Sverige. Vid UD har ett särskilt sekretariat för att organisera firandet inrättats. – Lunds universitet vill bidra till firandet av den svensk som under 1900-talet blivit mest känd för sina internationella insatser, säger Lunds universitets rektor Göran Bexell som är initiativtagare till samtalsserien. I vår fortsätter Lunds universitet med samtalsserien i Backåkra. Globalt hållbar utveckling och Globalt ledarskap: drivkrafter och egenskaper är teman för nästa två möten. Samtalen kommer att dokumenteras för att kunna spridas till en bredare krets än de 15-20 deltagare som kommer att vara med vid varje tillfälle. För mer information och för intervjutillfällen kontakta professor Christer Jönsson på telefonnummer 070-570 35 61 Ulrika Oredsson

Ämnen

  • Utbildning

Presskontakt

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028