Pressmeddelande -

Havsresan ska få fler att upptäckta havets möjligheter

Mellan 10-21 maj anordnar Lunds universitet tillsammans med SEA-U Vattenverkstad och Malmö museer ”Havsresan 2010”, ett samverkansprojekt som rymmer en rad aktiviteter för såväl allmänhet som specialister. På programmet står allt från seminarier om undervattensturism, sjösäkerhet och framtidens fiske i Öresund till båtutflykter till Öresundsbron och Lillgrunds vindkraftspark, skräpletartävling i Malmö hamn och tävling om vilket sillrecept som ska utnämnas till den officiella Malmösillen.

Genom att fokusera på havets möjligheter är förhoppningen att fler människor ska uppskatta och tillvarata havets resurser på ett ansvarsfullt sätt.

– Det är lätt att glömma bort havets värde av den enkla anledningen att man normalt inte kan se under havsytan. Jag brukar säga att havet är som land, enda skillnaden är att det finns vatten ovanpå. Med havsresan vill vi visa hur viktigt det är att förvalta resurserna på rätt sätt, förklarar Peter Jonsson, forskare i Teknisk geologi vid Lunds Tekniska Högskola som tillsammans med kollegan Kjell Andersson är en av initiativtagarna till Havsresan.

Projektet Havsresan har funnits sedan 1990 men är i år mer omfattande än tidigare. Nedan följer ett axplock av vad som händer vid årets upplaga:

• Bättre fauna tack vare Öresundsbron? Vissa menar att byggprojekt i havet hotar djur- och växtlivet i vattnet. Men enligt Kjell Andersson, forskningsingenjör vid Teknisk geologi vid LTH, kan byggnader fungera som konstgjorda rev där djur och växter kan trivas. På en tur ut på Öresund får deltagarna med hjälp av undervattenskamera och olika experter upptäcka havsfaunan och se hur Öresundsbrons pelare har kommit att fungera som ett konstgjort rev. Båtutflykt, Malmö 20 maj.

• Fisket i Öresund - hur kommer det sig att det finns mer torsk här än i andra vatten, och hur kan vi bevara beståndet även i framtiden? Seminarium, Malmö 11 maj.

• Undervattensturism: I havet utanför Skåne finns ett rikt kulturarv, bestående bland annat av medeltida skeppsvrak, boplatser från stenåldern och flera tusen år gamla fiskeredskap. Går det att tackla utmaningen så att de inte plundras av oseriösa dykare utan istället blir en upplevelse för alla? Och hur är det med vårt nutida kulturarv: Ska det vara fritt fram för dykare att plocka vad de vill från skeppsvrak som ännu inte hunnit bli fornminnen? Seminarium i Malmö 14 maj.

• Öresund är ett av världen mest trafikerade farvatten där 75000 fartyg passerar årligen. Hur gör man för att övervaka och hantera alla de mer eller mindre kniviga situationer som uppstår? Seminarium i Malmö 20 maj

• Skräpletartävling: Under ytan vid kajerna i Malmö finns cyklar, läskburkar, kundvagnar och mycket annat skräp. Med syfte att städa och visa för allmänheten vad som finns på botten ordnas en skräpletartävling öppen för alla med giltigt dykcertifikat. Den som hittar mest skräp vinner! Samling vid Hjälmarekajen kl 18.00 (lagen samlas 17.00) den 20 maj.

• Flera dykklubbar under ledning av Malmö Sportdykarklubb MSDK samverkar under perioden 10-21 maj om att tillsammans med bland andra experter inom marinarkeologi, historia, marinbiologi, geologi och mätteknik utforska kulturarvet utanför Vikhög, Barsebäckshamn och i Lödde å. Även områden utanför Malmö kommer att undersökas.

Havsresan 2010 har fler än 50 deltagare, såväl myndigheter, företag som ideella organisationer. Många fler arrangemang inklusive ytterligare detaljer om tid och plats finns på www.havsresan.se.

För mer information, kontakta Kjell Andersson, forskningsingenjör, Teknisk geologi Lunds Tekniska Högskola, tel 046-222 73 71, Kjell.Andersson@tg.lth.se, eller Peter Jonsson, universitetsadjunkt, Teknisk geologi, tel: 046-222 49 58, Peter.Jonsson@tg.lth.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028