Pressmeddelande -

Inbjudan: Biobränslens klimatpåverkan - ny forskningsrapport presenteras i Stockholm

För första gången har forskare tagit samlat grepp om svenska biodrivmedel och analyserat vilken miljöpåverkan de har, både i förhållande till varandra och till de fossila alternativen bensin och diesel. Nu är studien klar och resultaten presenteras vid ett öppet seminarium i Stockholm.

Tid: kl. 11 - 12, måndagen den 24 maj

Plats: Lunds universitets ambassad i Stockholm, Sergels torg 14, 3 trappor, Konferensrummet

Huvudförfattare till rapporten är Pål Börjesson, docent i Miljö- och energisystem, Lunds Tekniska Högskola, 046-222 86 42, Pal.Borjesson@miljo.lth.se

Seminariet vänder sig till journalister, politiker och andra med intresse i frågan.

Anmäl dig till: Kristina Lindgärde, pressansvarig Lunds Tekniska Högskola, 046-222 07 69, 0709-75 35 00, kristina.lindgarde@kansli.lth.se .

De drivmedel som har studerats är: biogas från sockerbetor, vall, majs samt restprodukter i form av hushållsavfall, industriavfall och gödsel, biodiesel från raps, etanol från vete och sockerbetor samt etanol från sockerrör från Brasilien. Även samproduktion av biogas och etanol från vete har analyserats.

Förutom växthusgaser ingår också miljöeffekter som övergödning, försurning, marknära ozon och utsläpp av partiklar i studien samt utsläpp från användningen av biodrivmedel i lätta och tunga fordon. Även direkta och indirekta markeffekter studeras.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Lund

Kontakter

Anna Johansson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227018

Ulrika Oredsson

Presskontakt Pressansvarig, Kommunikationsavdelningen 046-2227028